Home Map Tel

Aktualności

29-11-2021
Zapraszamy do obejrzenia transmisji na żywo z XLVI sesji Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie, która odbędzie się 29 listopada o godz. 16:00.
01-12-2021
Do Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna wpłynęła oferta Stowarzyszenia Rozwoju i Pomocy Wsi Stare Miasto, na realizację zadania publicznego pt."Udział w programie stypendia pomostowe".
01-12-2021
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wraz z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie, informuje, iż w okresie od 25 listopada 2021 r. do 10 grudnia 2021 r. trwa Kampania „16 Dni Bez Przemocy"
01-12-2021
Tegoroczna kampania pod hasłem „Czy wiesz, że” ma na celu przede wszystkim podniesienie poziomu wiedzy, odczarowanie mitów i przybliżenie faktów na temat wirusa HIV i choroby AIDS.
30-11-2021
Wśród dziewięciu nowych uczestników unikalnego programu mentoringu edukacyjnego, prowadzonego w spółkach należących do Kulczyk Investments, znalazło się dwoje dzieci pracowników Grupy CIECH: Maria Gnatek i Miłosz Kubis.
30-11-2021
Sprawozdanie z przebiegu i wyniki konsultacji społecznych, na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Leżajskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021–2027 z perspektywą do 2035 roku
26-11-2021
w związku z przedstawieniem Radzie Miejskiej w Nowej Sarzynie do uchwalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wola Zarczycka 1"
26-11-2021
w związku z przedstawieniem Radzie Miejskiej w Nowej Sarzynie do uchwalenia projektu XI zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Nowa Sarzyna
25-11-2021
Wszystkie szkoły podstawowe z terenu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna otrzymały dofinansowanie na łączną kwotę w wysokości 601 600 zł w ramach realizacji programu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Laboratoria Przyszłości."
25-11-2021
Grupa Motocyklowa Podkarpackie 2 Kółka oraz Stowarzyszenie Motocykliści Dzieciom zapraszają do wsparcia dzieciaków w ramach akcji charytatywnej Motomikołajki 2021.
24-11-2021
Wystartowała IV edycja akcji Strażacka Pomoc Świętego Mikołaja, organizowana przez OSP w Jelnej. Zachęcamy do wsparcia tego szczytnego celu.
24-11-2021
29 listopada 2021 r. o godz. 16:00 przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania) odbędzie się XLVI sesja Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie

Dołącz do nas na Facebooku

Subskrybuj RSS

 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: