Home Map Tel
Subskrybuj RSS

Nieodpłatna pomoc prawna w Nowej Sarzynie

05-01-2016

Starostwo Powiatowe w Leżajsku informuje, że na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Leżajskim a Gminą Nowa Sarzyna, w punkcie umiejscowionym w Urzędzie Gminy w Nowej Sarzynie (III piętro, pok. 310) nieodpłatną pomoc prawną w godz. 8:00 - 12:00 świadczyć będą nw. adwokaci wskazani przez Okręgową  Izbę Adwokacką w Rzeszowie:

Poniedziałek - Bartosz Ożóg
Czwartek - Janusz Szpila
Piątek - Maciej Kosior


Punkt będzie czynny ww. dniach w dni robocze. Radcowie, w przypadku nieobecności, samodzielnie ustalać będą zastępstwa.

 

Nieodpłatna pomoc prawna ma polegać na udzielaniu informacji osobie zwracającej się o pomoc o obowiązującym stanie prawnym, jej uprawnieniach lub obowiązkach. Prawnik ma wskazać wnioskodawcy sposób rozwiązania zgłaszanego problemu lub przygotować projekt pisma w sprawie do odpowiedniego organu.

Nie w każdej sprawie będzie można zwrócić się o pomoc. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje prawa celnego, dewizowego, handlowego oraz sfery działalności gospodarczej.

Ustawodawca znacząco zawęził grupę osób, które mogą korzystać z tej formy pomocy prawnej. Przysługuje ona osobom: które nie ukończyły 26 roku życia oraz skończyły 65 rok życia, korzystającym z pomocy społecznej, posiadaczom Karty Dużej Rodziny, kombatantom, weteranom lub ofiarom wojny lub klęsk żywiołowych. Warunkiem uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej będzie złożenie przez osobę ubiegającą się o pomoc pisemnego oświadczenia pod odpowiedzialnością karną, że przysługuje jej pomoc prawna jako osobie uprawnionej.

Adwokat lub radca prawny dokumentuje w karcie nieodpłatnej pomocy prawnej każdy przypadek udzielania pomocy prawnej przez podanie informacji dotyczących czasu trwania i formy oraz dziedziny prawa, której pomoc dotyczyła.

Dołącz do nas na Facebooku


 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: