Home Map Tel
Subskrybuj RSS

Czas na aktywność w mieście i gminie Nowa Sarzyna

27-10-2009

Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie.
Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś
zdolny i osiągnąć to za wszelką ceną

Maria Curie –Skłodowska

Z dniem 01.02.2009 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie przystąpił do realizacji projektu systemowego "Czas na aktywność w mieście i gminie Nowa Sarzyna”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,Priorytet VII -Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,Poddziałanie 7.1.1–Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.Adresowany jest do 12 nieaktywnych zawodowo mieszkańców miasta i gminy Nowa Sarzyna, klientów pomocy społecznej.
Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności osób bezrobotnych w mieście i gminie Nowa Sarzyna,korzystających z pomocy społecznej.Projekt składa się z dwóch części. Pierwsza miała na celu aktywizację społeczną osób nieaktywnych zawodowo.Natomiast druga cześć projektu ma na celu aktywizację zawodową, w ramach której 12 uczestników projektu przejdzie kurs zawodowy. W dniu 7 października br. miało miejsce rozpoczęcie kursu zawodowego "malarz–tapeciarz”, podczas którego uczestnicy w ramach 200 godz. będą zdobywać zarówno wiedzę teoretyczną jak i umiejętności praktyczne.
Mamy nadzieję, że wszystkie elementy wsparcia udzielanego podczas trwania Projektu, przyczynią się do zwiększenia kompetencji społecznych i zawodowych uczestników, co w dalszym etapie pomoże uzyskać im zatrudnienie.

 

p.o. Kierownika i pracownicy
MGOPS w Nowej Sarzynie

Dołącz do nas na Facebooku


 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: