Home Map Tel
Subskrybuj RSS

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie informuje!

04-12-2009

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie informuje, że w roku 2010 będzie przystępował po raz kolejny do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie.
W związku z powyższym zapraszamy osoby bezrobotne, w wieku aktywności zawodowej ( od 15 do 64 roku życia) do udziału w kursie zawodowym magazynier z uprawnieniami na wózki widłowe.
Zapisy prowadzone są w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie ul. Matejki 5 w godzinach od 7 do 15, pokój numer 10.

 

Komunikat w sprawie zmian zasad przyznawania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka
Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie informuje, że od 1 listopada 2009 r., przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, jak również o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka (potocznie BECIKOWE),wymagane jest przedłożenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską przez okres co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu.
Wymóg dołączenia do wniosku zaświadczenia lekarskiego dotyczy wniosków o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka składanych od 1 listopada 2009 r. oraz wniosków o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka składanych na nowy okres zasiłkowy 2009/2010, bez względu na termin urodzenia dziecka.
Wzór zaświadczenia określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 września 2009r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka (Dz. U. z 2009 r. Nr 163 poz. 1305)zawierające wzór w/w. zaświadczenia lekarskiego.
Zaświadczenie lekarskie wydaje lekarz sprawujący opiekę medyczną.

Dołącz do nas na Facebooku


 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: