Home Map Tel
Subskrybuj RSS

Konkurs Fotograficzny „Miasto i gmina w obiektywie 2017”

04-04-2017


 

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna zaprasza do wzięcia udziału w X edycji konkursu fotograficznego „Miasto i gmina w obiektywie”, który  odbędzie  się  na  zmienionych  zasadach.

 

Tematyka zdjęć musi być związana z terenem miasta i gminy Nowa Sarzyna - pejzaż miasta lub poszczególnych miejscowości gminy, atrakcje okolicznej przyrody, ciekawe wydarzenia, lokalne tradycje i zwyczaje.
Forma: fotografia  czarno-biała lub barwna w formie elektronicznej o minimalnej rozdzielczości matrycy aparatu - 5 mln pikseli, zapisana w formacie JPG na nośniku CD. 
 

Każdy z uczestników może zgłosić tylko jedno zdjęcie. Wszystkie nadesłane fotografie zostaną opublikowane na profilu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna w portalu Facebook (www.facebook.com/mignowasarzyna), a laureatów wyłonią internauci, poprzez kliknięcie pod ulubionym zdjęciem przycisku „Lubię to!” lub ,,Super''. Autorzy trzech najwyżej ocenionych zdjęć (miejsca od I do III) otrzymają nagrody rzeczowe.  
Każda z nadesłanych fotografii musi posiadać tytuł/nazwę, określoną datę oraz miejsce, w którym została wykonana.
 

Swoje prace wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym można przekazywać osobiście do Urzędu Miasta i Gminy, ul. Kopernika 1, 37-310 Nowa Sarzyna – III piętro, pokój nr 301 lub za pomocą poczty tradycyjnej. 
Zdjęcia wraz z podpisanym skanem formularza zgłoszeniowego można przesyłać także na adres e-mail: fotokonkurs@nowasarzyna.eu.  
 

Termin zgłaszania prac upływa z dniem 31 maja 2017 r. Głosowanie w portalu Facebook odbędzie się w czerwcu br. i potrwa 21 dni. 

 

 

REGULAMIN KONKURSU:

1) Organizatorem konkursu jest Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna.
2) Konkurs adresowany jest do wszystkich osób zajmujących się fotografią, z wyłączeniem pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie. 
W przypadku osób niepełnoletnich rodzic lub opiekun prawny jest zobowiązany wypełnić oświadczenie dołączone do formularza zgłoszeniowego. Do konkursu można przedłożyć  także prace wykonane przed datą ogłoszenia konkursu, ale nie starsze niż wykonane przed 2016 r.
3) Tematyka zdjęć musi być związana z terenem miasta i gminy Nowa Sarzyna - pejzaż miasta lub poszczególnych miejscowości gminy, atrakcje okolicznej przyrody, ciekawe wydarzenia, lokalne tradycje i zwyczaje.
4) Forma: 1 fotografia czarno-biała lub barwna w formie elektronicznej o minimalnej rozdzielczości matrycy aparatu - 5 mln pikseli, zapisanych w formacie JPG na nośniku CD. 
5) Dozwolone są drobne korekty fotografii, jak kadrowanie, wyostrzenie, poprawa balansu, kolorów czy ekspozycji. 
6) Do pracy konkursowej należy dołączyć dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy formularz zgłoszeniowy (dostępny również w Urzędzie w pokoju nr 301, III piętro). 
7) Fotografia musi posiadać nazwę, określoną datę oraz miejsce, w którym została wykonana.

8) Zdjęcie dostarczone na konkurs nie może być wcześniej nigdzie publikowane (w tym w Internecie)
9) Termin i miejsce składania prac: 31 maja 2017 r., w pokoju nr 301 w Urzędzie Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie ul. Kopernika 1 lub za pomocą poczty tradycyjnej. Zdjęcia wraz z podpisanym skanem formularza zgłoszeniowego można przesyłać także na adres e-mail: fotokonkurs@nowasarzyna.eu.

10) Nadesłane na konkurs fotografie zostaną opublikowane na profilu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna w portalu Facebook (www.facebook.com/mignowasarzyna) wraz z nazwą zdjęcia oraz imieniem i nazwiskiem autora.

11) Laureatów konkursu wyłonią internauci, poprzez kliknięcie pod ulubionym zdjęciem przycisku „Lubię to!” lub "Super". Kliknięcia innych dostępnych przycisków pod zdjęciem nie będą brane pod uwagę przy ustalaniu wyników głosowania. 

12) Autorzy trzech zdjęć, które uzyskają największą liczbę polubień, tj. zajmą miejsca od I do III otrzymają nagrody rzeczowe o wartości: I miejsce - do 500 zł, II miejsce do 400 zł, III miejsce do 300 zł. W przypadku zajęcia przez dwie lub więcej osób tego samego miejsca (jednakowa liczba polubień) wartość nagród zostanie proporcjonalnie pomniejszona do wysokości wyjściowej puli (1 200 zł).   

13) Głosowanie na portalu Facebook potrwa 21 dni: od 06.06.2017 r., godz. 10:00 do 27.06.2017 r. godz. 10:00.

14) Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, Facebook oraz w miesięczniku „Azalia”.
15) Fotografie, które nie spełniają wymogów niniejszego regulaminu nie wezmą udziału w konkursie.
16) Zgłoszenie zdjęć do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na bezterminowe dysponowanie nimi przez Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, a także na bezpłatne publiczne ich wystawianie i publikację oraz wykorzystanie do celów marketingowych, promocyjnych, reklamowych.
17) Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu oraz oświadczeniem posiadania praw autorskich do zdjęć i zgody na publikację wizerunku fotografowanych osób (w przypadku, gdy osoby na zdjęciach nie stanowią jedynie szczegółu całości, takiej jak: zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza).

18) Ogłoszenie o konkursie będzie publikowane w miesięczniku "Azalia" (w numerach 3/112, 4/113) oraz na stronie internetowej www.nowasarzyna.eu. 
19) Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.
20) W sytuacjach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.

 

Nowa Sarzyna, dn. 03.04.2017 r.

 


Dołącz do nas na Facebooku


 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: