Home Map Tel
Subskrybuj RSS

XLV sesja Rady Miejskiej

19-04-2017

Zawiadamiam, że w dniu 24 kwietnia 2017 r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie odbędzie się XLV sesja Rady Miejskiej z następującym porządkiem obrad:

1.    Przyjęcie porządku obrad.
2.    Przyjęcie protokołu z obrad XLIV sesji.
3.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4.    Informacja Burmistrza z realizacji uchwał.
5.    Informacja o stanie bezrobocia w Mieście i Gminie Nowa Sarzyna w 2016 r.
6.    Sprawozdanie z działalności Komunalnego Zakładu Remontowo-Budowlanego „KOREBUD” Sp. z o. o. za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
7.    Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Sarzynie za okres 01.01.2016-31.12.2016.
8.    Informacja z realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2016 r.
9.    Informacja z realizacji „Programu współpracy Miasta i Gminy Nowa Sarzyna z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 r.”
10.    Podjęcie uchwał w sprawach:
1)    Budżetu Obywatelskiego Gminy Nowa Sarzyna,
2)    rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna,
3)    realizacji wspólnego zadania z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie,
4)    udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Leżajskiemu na realizację zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1238 R Maleniska-Łętownia w sołectwie Łętownia i Wola Zarczycka ‘,
5)    zmian w budżecie Gminy Nowa Sarzyna na 2017 rok.
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
13. Wolne wnioski i informacje.
 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Kurlej

Dołącz do nas na Facebooku


 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: