Home Map Tel
Subskrybuj RSS

Przedłużenie naboru wniosków na staż dla osób do 30 roku życia

29-05-2017

Przedłużenie naboru wniosków na staż dla osób do 30 roku życia

 

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku ogłasza III nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób do 30 roku życia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (III)”.

Uczestnikami projektu mogą zostać kobiety i mężczyźni w wieku 18-29 lat (tj. do dnia poprzedzającego ukończenie 30 r.ż.) zarejestrowane w PUP Leżajsk jako bezrobotne z ustalonym II profilem pomocy (w tym min. 9 osób niepełnosprawnych posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności) spełniające łącznie niżej wymienione warunki uczestnictwa w projekcie:

         osoby, które nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym (tzn: kształcenie w trybie dziennym),

         osoby, które w okresie ostatnich 4 tygodni nie brały udziału w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych,

         w przypadku osób do 25 roku życia, muszą zostać skierowane na staż w ramach projektu w terminie do 4 m-cy od dnia ostatniej rejestracji w PUP.

Terminy rozpoczęcia realizacji stażu:

od lipca 2017r.:  ok.50 osób.

Okres odbywania stażu – średnio 7 miesięcy.

Z uwagi na wymaganą wysoką efektywność zatrudnieniową w projekcie, realizowane będą wnioski pracodawców deklarujących zatrudnienie po zakończonym stażu na niżej określonych warunkach:

·         umowa o pracę zawarta na okres minimum trzech pełnych miesięcy; lub

·         umowa cywilnoprawna zawarta na minimum trzy pełne miesiące, wartość umowy musi być równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia; lub

·         w przypadku umowy o dzieło, w której nie określono czasu trwania umowy, wartość umowy musi być równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia.

Wnioski należy składać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku

ul. Mickiewicza 56 w Punkcie Obsługi Klienta lub w pok. 21 (parter B),

w terminie: od 22.05.2017r. do 02.06.2017r.

Wnioski o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej w ramach w/w projektu rozpatrywane będą zgodnie z Regulaminem organizacji staży obowiązującym w PUP oraz z Zasadami uczestnictwa w projekcie „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (III)”- dokumenty dostępne do pobrania na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Leżajsku: www.praca.lezajsk.pl w menu „druki do pobrania”.

 

Druki do pobrania:

Staż w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy
w powiecie leżajskim (III)”

Dołącz do nas na Facebooku


 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: