Home Map Tel
Subskrybuj RSS

XLIX sesja Rady Miejskiej

21-06-2017

Zawiadamiam, że w dniu 26 czerwca 2017 r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie odbędzie się XLIX sesja Rady Miejskiej z następującym porządkiem obrad:


1.    Przyjęcie porządku obrad.
2.    Przyjęcie protokołów z obrad XLVII i XLVIII sesji.
3.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4.    Informacja Burmistrza z realizacji uchwał.
5.    Sprawozdanie Zarządu ZKG Nowa Sarzyna Sp. z o.o. za 2016 rok.
6.    Podjęcie uchwał w sprawach:
1)    zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2016 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu,
2)    udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Sarzyna za rok 2016,
3)    zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2016 rok,
4)    przystąpienia do realizacji projektu pt. „Mobilne Centrum Usług Zdrowotnych w Nowej Sarzynie” nr RPPK.08.03.00-18-0002/17 dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna. Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych,
5)    zmian w budżecie Gminy Nowa Sarzyna na 2017 rok,
6)    zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Nowa Sarzyna,
7)    zaciągnięcia kredytu.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
9. Wolne wnioski i informacje.
 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Kurlej

Dni Miasta i Gminy 2018

Dołącz do nas na Facebooku


 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: