Home Map Tel
Subskrybuj RSS

Bezpłatne kursy komputerowe

14-07-2017

Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” serdecznie zaprasza do udziału w projekcie „Cyfrowy ekspert”.

 

W ramach realizowanego projektu zapraszamy do udziału w bezpłatnych kursach komputerowych na różnych poziomach.

 

Uczestnikami projektu mogą być:

·         osoby w  wieku 25 lat i więcej z wykształceniem maksymalnie ponadgimnazjalnym (średnim) i/lub,

·         osoby w wieku 50 lat i więcej,

które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze powiatu niżańskiego, stalowowolskiego, leżajskiego, rzeszowskiego, tarnobrzeskiego i Miasta Tarnobrzeg (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, woj. podkarpackie), które z własnej inicjatywy są zainteresowane zdobyciem, podniesieniem lub uzupełnieniem umiejętności i kompetencji cyfrowych, osoby wykazujące największą lukę kompetencyjną w zakresie TIK oraz posiadaj największe potrzeby w dostępie do edukacji.

 

Uczestnicy projektu będą mieć zagwarantowane: szkolenia prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów, materiały szkoleniowe i możliwość uzyskania certyfikatu ECCC.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny!

 

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ORGANIZACJI KURSU W MIEJSCOWOŚCIACH NA TERENIE POWIATÓW: NIŻAŃSKIEGO, STALOWOWOLSKIEGO, LEŻAJSKIEGO, RZESZOWSKIEGO, TARNOBRZESKIEGO I MIASTA TARNOBRZEG.

 

Nabór jest prowadzony do 01.09.2017 r.

 

Projekt jest realizowany w okresie 01.05.2017 r. - 30.06.2018 r.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Stowarzyszenia: www.stowarzyszeniencr.pl

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych.

Dołącz do nas na Facebooku


 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: