Home Map Tel
Subskrybuj RSS

Nabór wniosków dla osób fizycznych w ramach Programu PRZYJAZNY DOM

08-08-2017

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje, iż dysponuje nową ofertą skierowaną do osób fizycznych, polegającą na wsparciu inwestycji proekologicznych pn. Program Przyjazny Dom. W ramach Programu pomoc finansowa może być udzielona w formie dotacji i/lub pożyczki na następujące przedsięwzięcia:

 

  • modernizacja kotłowni węglowych polegająca na wymianie dotychczasowych pieców węglowych na gazowe, elektryczne, olejowe, opalane biomasą;

  • budowa przydomowych oczyszczalnie ścieków na obszarach, gdzie nie występuje lub nie jest planowana zbiorcza sieć kanalizacyjna w ciągu najbliższych 3 lat;

  • budowa przyłączy kanalizacyjnych na obszarach, gdzie istnieje sieć kanalizacyjna lub zbiorczy system kanalizacyjny jest w trakcie realizacji;

  • zakup i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznej, pomp ciepła.

 

Szczegóły dotyczące warunków udzielanego wsparcia, w tym wysokości dotacji i/lub pożyczki, kryteriów formalno-merytorycznych, terminów naboru wniosków znajdują się na stronie internetowej pod adresem www.bip.wfosigw.rzeszow.pl, zakładka Przyjazny Dom.

 

Do 18 sierpnia 2017r. trwa nabór wniosków na inwestycje dotyczące zakupu i montażu instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznej, pomp ciepła. W terminie od 4 września 2017r. do 18 września 2017r. przyjmowane będą wnioski na zadania dotyczące modernizacji kotłowni węglowych.

 

Zainteresowane osoby prosimy również o bezpośredni kontakt w siedzibie WFOŚiGW w Rzeszowie pod adresem:

 

ul. Zygmuntowska 9

35-025 Rzeszów,

 

lub telefonicznie pod nr tel.: 17 852 23 44, wew. 131, 132, 117.

Dołącz do nas na Facebooku


 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: