Home Map Tel
Subskrybuj RSS

Europejskie Dni Ptaków: 29 września – 1 października 2017

21-09-2017
Droździk, fot. Andreas Trepte,...

Miliony ptaków opuszczają właśnie Europę i udają się w podróż na swoje zimowiska w Afryce. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, jak co roku, zaprasza wszystkich chętnych do bliższego poznania tajemnicy ptasich migracji oraz do udziału w spacerach i innych wydarzeniach ornitologicznych w całej Polsce.  W tym roku ptakiem Europejskich Dni Ptaków został droździk.

W Woli Zarczyckiej w ramach obchodów Europejskich Dni Ptaków odbędzie się wycieczka do Regionalnego Centrum Promocji Natura 2000 Dolina Wisły w Tarnobrzegu oraz na stawy w Budach Stalowskich.
Zbiórka w Szkole Podstawowej w Woli Zarczyckiej o godz. 7:30. Przewodnikiem będzie Grzegorz Biały.


Europejskie Dni Ptaków w Polsce to część EuroBirdwatch, akcji organizowanej przez BirdLife International w całej Europie i Azji będą wspólnie obserwować, poznawać trasy przelotu i dowiadywać się więcej o niebezpieczeństwach, jakie mogą spotkać ptaki podczas jesiennej podróży.
W Europie planowane są setki wydarzeń. Na zainteresowanych czekają spacery ornitologiczne, rajdy rowerowe,  wykłady, konkursy i wystawy poświęcone ptakom i ich migracjom. Celem Europejskich Dni Ptaków jest przybliżenie różnorodności ptaków, bogactwa ich gatunków, kolorów, głosów, zajmowanych siedlisk, a także zagrożeń, z którymi spotkać się mogą w czasie wędrówki.
W ubiegłym roku 32 państwa z Europy i Azji Centralnej wzięło udział w akcji organizując ponad tysiąc imprez, na których 24 tysiące osób mogło oglądać i liczyć ptaki. Wspólnie policzono ponad 5 milionów ptaków! W 2017 roku impreza jest koordynowana przez BirdLife w Słowacji, która jako Europejskie Centrum zbierze dane ze wszystkich państw uczestniczących w projekcie.
Pełen spis spacerów ornitologicznych i wycieczek i innych wydarzeń organizowanych w ramach Europejskich Dni Ptaków w podziale na województwa znajduje się na stronie OTOP w zakładce poświęconej EDP 2017: https://otop.org.pl/wlacz-sie/europejskie-dni-ptakow/lista-wycieczek/.

Więcej informacji:
Przewodnik: Grzegorz Biały
Telefon: 500049842

 

 

Ptakiem Europejskich Dni Ptaków został w tym roku droździk

Droździk należy do rodziny drozdowatych (Turdidae), spokrewniony jest z licznie u nas występującymi kwiczołami, śpiewakami i kosami. W Polsce gniazduje tylko kilkadziesiąt par, głównie na północnym wschodzie kraju, znacznie częściej można go obserwować w czasie migracji i zimowania. Warto przeglądać stada zimujących drozdów i nasłuchiwać jego charakterystycznego głosu.

Droździk (Turdus iliacus) jest niewielkim drozdem o długości ciała ok. 19–23 cm, zatem znacznie mniejszym od paszkota (Turdus viscivorus), kosa (Turdus merula) i kwiczoła (Turdus pilaris), a także nieznacznie mniejszym od śpiewaka (Turdus philomelos).
Wierzch ciała droździka jest ciemniejszy w porównaniu ze spokrewnionymi gatunkami, wyróżniają go także wyraźne śmietankowobiałe brew i wąs. Charakterystyczne są też rdzawoczerwone boki ciała (widoczne zarówno u ptaka siedzącego, jak i w locie) oraz pokrywy podskrzydłowe tego samego koloru, co jednak możemy zobaczyć tylko w locie. Samiec i samica wyglądają tak samo. Młode ptaki są podobne do dorosłych, mają jednak jaśniejsze ubarwienie boków ciała, a także mniej jednolicie ubarwiony grzbiet.

Zasięg występowania
Droździk zamieszkuje lasy iglaste i brzeziny strefy borealnej w północnej Europie oraz Azji. Wyróżnia się dwa podgatunki. Podgatunek nominatywny Turdus iliacus iliacus występuje od Skandynawii na wschód, przez Syberię, aż po Kamczatkę. Natomiast podgatunek Turdus iliacus coburni występuje na Islandii oraz Wyspach Owczych. Oba podgatunki zimują w Europie Zachodniej i na wybrzeżu Morza Śródziemnego, a podgatunek nominatywny dodatkowo zimuje w okolicach Morza Czarnego oraz Kaspijskiego. W Polsce zimuje podgatunek nominatywny, najczęściej można go spotkać ze stadami innych drozdówGlobalną populację droździka szacuje się w szerokim zakresie na 98–151 milionów osobników. Dokładne dane nie są dostępne, przede wszystkim ze względu na brak informacji o stanie populacji w azjatyckiej części Rosji. Do niedawna Czerwona księga gatunków zagrożonych Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN) uznawała droździka za gatunek najmniejszej troski (LC, least concern). Jednak w roku 2015, ze względu na spadek liczebności populacji, zmieniono klasyfikację i obecnie droździk jest uznawany za gatunek bliski zagrożenia (NT, near threathened). Przez ostatnich 15 lat populacja droździka zmniejszyła liczebność o ok. 30 proc.

Droździki w Polsce
W Polsce przebiega południowa granica zasięgu lęgowego droździka. Regularne lęgi zdarzają się na północnym wschodzie kraju – przede wszystkim w Puszczy Białowieskiej oraz na Bagnach Biebrzańskich. Gniazda zakładane są najczęściej na skrajach podmokłych lasów – łęgów oraz olsów. Na podstawie danych zebranych w latach 2004–2012 populację lęgową droździka w Polsce oszacowano na 50–150 osobników.
Droździki można spotkać w Polsce w czasie migracji. Na wiosnę droździki wędrują przez Polskę od marca do maja, a na jesieni od września do listopada. Część droździków zimuje także w naszym kraju.

Gniazdowanie

Droździki gniazdują na obrzeżach lasów, często w okolicach dolin rzecznych i innych terenów podmokłych. Na obszarach o optymalnych warunkach tworzą luźne kolonie, podobnie do kwiczołów.
Gniazdo droździka jest podobne do gniazd innych drozdów – jest to czarka, często wylepiana od środka mułem i błotem. Zewnętrzna warstwa gniazda zbudowana jest z trawy, włosia końskiego, liści roślin oraz kory brzozowej. Gniazdo zakładane jest dość nisko – czasem nawet na wysokości ok. 1,5 m.
Samica droździka składa 5–6 jaj, które wysiadywane są przez oboje rodziców przez 10–14 dni.  Pisklęta pozostają w gnieździe, karmione przez rodziców, ok. 14 dni. Zdarza się, że samica zakłada nowe gniazdo, podczas gdy samiec zajmuje się jeszcze pisklętami z poprzedniego lęgu, które dopiero opuściły gniazdo.
W okresie lęgowym droździki odżywiają się różnymi bezkręgowcami, w tym chrząszczami, muchami, gąsienicami, prostoskrzydłymi i dżdżownicami. Przez pierwsze 2 tygodnie po opuszczeniu gniazda podloty uczą się, jak na nie polować, ciągle jeszcze dokarmiane przez rodziców.

Migracje wiosenne i jesienne
Droździki można obserwować w Polsce także w czasie migracji i zimowania. Migracja wiosenna zaczyna się w marcu i kończy w maju, jesienna trwa od września do listopada. Droździki często dołączają do stad migrujących szpaków lub kwiczołów. Warto więc wiosną i jesienią przyglądać się stadom tych gatunków w poszukiwaniu rzadszych gości z północy, szczególnie gdy żerują na owocach – jarzębinie, jałowcu, jabłkach, jeżynach czy głogu.
Droździki migrują przede wszystkim nocami. Można je wtedy zidentyfikować dzięki charakterystycznym głosom – w przeciwieństwie do śpiewaków, droździki wydają przeciągłe i przenikliwe dźwięki – „cij”. Warto przypomnieć sobie ten głos przed rozpoczęciem sezonu –  być może pozwoli nam to wykryć ten ciekawy gatunek.

Autor: Magdalena Zadrąg

Dołącz do nas na Facebooku


 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: