Home Map Tel
Subskrybuj RSS

LII sesja Rady Miejskiej

21-09-2017

Zawiadamiam, że w dniu 26 września 2017 r. (wtorek) o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie odbędzie się LII sesja Rady Miejskiej z następującym porządkiem obrad:


1.    Przyjęcie porządku obrad.
2.    Przyjęcie protokołu z LI sesji.
3.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4.    Informacja Burmistrza z realizacji uchwał.
5.    Informacja o działalności Ośrodka Kultury w Nowej Sarzynie za okres od 01.10.2016 do 31.08.2017 r.
6.    Informacja o działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Sarzynie od października 2016 r. do września 2017 r.
7.    Informacja o działalności Nowosarzyńskiej Telewizji Kablowej „LokalTel” Sp. z o.o. w Nowej Sarzynie.
8.    Podjęcie uchwał w sprawach:
1)    wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny prawa własności nieruchomości położonej na terenie miejscowości Jelna na rzecz Powiatu Leżajskiego,
2)    zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta i gminy Nowa Sarzyna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
3)    zwolnień z podatku od nieruchomości, stanowiących pomoc de minimis, dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje i tworzących nowe miejsca pracy na terenach inwestycyjnych „Sarzyna-Dymarki” w Sarzynie,
4)    zmiany uchwały Nr XXXVIII/208/2016  Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście i gminie Nowa Sarzyna  na 2017 rok,
5)    zmian w budżecie Gminy Nowa Sarzyna na 2017 rok.
6)    zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Nowa Sarzyna,
7)    stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
11. Wolne wnioski i informacje.
 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Kurlej

Dołącz do nas na Facebooku


 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: