Home Map Tel
Subskrybuj RSS

VI zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Nowa Sarzyna

26-09-2017

Na podstawie art. 11 ust. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073) Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna ponownie publikuje projekt VI zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Nowa Sarzyna.
Zmiana Studium dotyczy obszarów położonych w miejscowościach Łukowa, Ruda Łańcucka i Jelna, obszaru położonego poza granicami gminy Nowa Sarzyna (do wyłączenia ze studium) oraz aktualizacji przebiegu granic Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 425 Dębica – Stalowa Wola – Rzeszów, o zasięgu zgodnym z załącznikami nr 2 i 3.

Dołącz do nas na Facebooku


 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: