Home Map Tel
Subskrybuj RSS

LIV sesja Rady Miejskiej

24-10-2017

Zawiadamiam, że w dniu 30 października 2017 r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie odbędzie się LIV sesja Rady Miejskiej z następującym porządkiem obrad:


1.    Przyjęcie porządku obrad.
2.    Przyjęcie protokołu z LII sesji.
3.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4.    Informacja Burmistrza z realizacji uchwał.
5.    Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w mieście i gminie Nowa Sarzyna.
6.    Informacja  przewodniczącego Rady i Burmistrza Miasta i Gminy na temat złożonych oświadczeń majątkowych za 2016 r.
7.    Podjęcie uchwał w sprawach:
1)    stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej – Curie w Nowej Sarzynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Skłodowskiej – Curie w Nowej Sarzynie,
2)    stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Prymasa Tysiąclecia w Woli Zarczyckiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Prymasa Tysiąclecia w Woli Zarczyckiej,
3)    stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Rudzie Łańcuckiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Rudzie Łańcuckiej,
4)    stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. św. Franciszka z Asyżu w Jelnej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. św. Franciszka z Asyżu w Jelnej,
5)    stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Tarnogórze w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Tarnogórze,
6)    stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Wólce Łętowskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Wólce Łętowskiej,
7)    stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Zespole Szkół w Sarzynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sarzynie,
8)    stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Łętowni w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. św. Jana Pawła II w Łętowni,
9)    stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Pamięci Ofiar Pacyfikacji w Woli Zarczyckiej,
10) stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Łętowni Sołectwo Majdan Łętowski,
11) stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Zespole Szkół w Sarzynie,
12) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Sarzynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sarzynie,
13) zmiany uchwały Nr XXXVIII/208/2016  Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście i gminie Nowa Sarzyna  na 2017 rok,
14) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna,
15) zmieniająca  uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
16) zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2017 r.,
17) zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2017 r.,
18) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Leżajskiego na realizację zadania pn.: ”Przebudowa mostu przez potok Łowisko (Żyłka) w miejscowości Wola Zarczycka w ciągu drogi powiatowej Nr 1264R Wola Zarczycka - Wólka Niedźwiedzka”,
19) zmian w budżecie Gminy Nowa Sarzyna na 2017 rok,
20) zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Nowa Sarzyna.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
10. Wolne wnioski i informacje.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Kurlej

 

Dołącz do nas na Facebooku


 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: