Home Map Tel
Subskrybuj RSS

LV sesja Rady Miejskiej

21-11-2017

Zawiadamiam, że w dniu 27 listopada 2017 r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie odbędzie się LV sesja Rady Miejskiej z następującym porządkiem obrad:


1.    Przyjęcie porządku obrad.
2.    Przyjęcie protokołów z LIII i LIV sesji.
3.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4.    Informacja Burmistrza z realizacji uchwał.
5.    Informacja dotycząca realizacji inwestycji – listopad 2017 r.
6.    Podjęcie uchwał w sprawach:
1)    ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych,
2)    zasad oraz trybu przyznawania stypendium za wyniki w nauce dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Sarzynie,
3)    wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w  miejscowości Nowa Sarzyna na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy,
4)    wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Sarzyna na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy,
5)    wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowa Sarzyna na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy,
6)    wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Sarzyna na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy,
7)    wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Sarzyna na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy,
8)    o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Leżajskiego na realizację zadania pn.: ”Przebudowa mostu przez potok Łowisko (Żyłka) w miejscowości Wola Zarczycka w ciągu drogi powiatowej Nr 1264R Wola Zarczycka - Wólka Niedźwiedzka”,
9)    udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leżajskiemu na realizację zadania pn.:”Budowa placu zabaw z elementami integracyjnymi dla Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Nowej Sarzynie”,
10) obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego,
11) wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Gospodarki  Komunalnej Nowa Sarzyna Sp. z o.o. o kwotę 292.000 zł poprzez ustanowienie nowych udziałów,
12) zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Nowa Sarzyna,
13) zmian w budżecie Gminy Nowa Sarzyna na 2017 rok.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
9. Wolne wnioski i informacje.
 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Kurlej

Dołącz do nas na Facebooku


 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: