Home Map Tel
Subskrybuj RSS

LVI sesja Rady Miejskiej

13-12-2017

Zawiadamiam, że w dniu 19 grudnia 2017 r. (wtorek) o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie odbędzie się LVI sesja Rady Miejskiej z następującym porządkiem obrad:

1.    Przyjęcie porządku obrad.
2.    Przyjęcie protokołu z LV sesji.
3.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4.    Informacja Burmistrza z realizacji uchwał.
5.    Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna dotycząca realizacji działań w zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych przez Gminę Nowa Sarzyna za okres od 1 października 2016 r. do 30 listopada 2017 r.
6.    Podjęcie uchwał w sprawach:
1)    udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Leżajsk na realizację zadania publicznego na rok 2018,
2)    przyjęcia Miejsko – Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta i gminy Nowa Sarzyna na rok 2018,
3)    przyjęcia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w mieście i gminie Nowa Sarzyna na 2018 rok,
4)    wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przyjęcia przez Gminę Miasto Rzeszów realizacji zadań w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwym,
5)    wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Gospodarki Komunalnej Nowa Sarzyna Sp. z o.o. o kwotę 292.000 zł poprzez ustanowienie nowych udziałów,
6)    zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Nowa Sarzyna spółkom wodnym, trybu postępowania i sposobu jej rozliczania, na działania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna,
7)    uchylenia uchwały Nr LV/337/2017 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leżajskiemu na realizację zadania pn.:”Budowa placu zabaw z elementami integracyjnymi dla Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Nowej Sarzynie”,
8)    udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Leżajskiemu na realizację zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1238 R Maleniska-Łętownia w sołectwie Łętownia i Wola Zarczycka”,
9)    uchwały budżetowej Gminy Nowa Sarzyna na 2018 rok,
10) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sarzyna na lata 2018-2026,
11) zmian w budżecie Gminy Nowa Sarzyna na 2017 rok,
12) zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Nowa Sarzyna,
7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
9. Wolne wnioski i informacje.
 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Kurlej

Dołącz do nas na Facebooku


 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: