Home Map Tel
Subskrybuj RSS

Trwa rekrutacja w projekcie „Program wsparcia przedsiębiorczości wśród kobiet”

19-01-2018

 

Do 1 lutego 2018 r. (I CYKL NABORU) potrwa rekrutacja w projekcie „Program wsparcia przedsiębiorczości wśród kobiet”, który realizowany jest przez Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata oraz ALDEO Systemy Zarządzania Sp. z o.o. Kobiety chcące założyć własną firmę mogą starać się o uzyskanie 42.600 zł w formie bezzwrotnej dotacji, w kwocie do 24.000,00 zł na inwestycje oraz wsparcie pomostowe przez 12 mies. w wysokości 1550 zł miesięcznie.

 

W projekcie mogą uczestniczyć kobiety:

   w wieku powyżej 29 roku życia (ukończone 30 lat);

   bezrobotne lub bierne zawodowo;

   zamieszkałe na obszarze powiatów: jasielskiego, strzyżowskiego, brzozowskiego, przemyskiego ziemskiego, leskiego, bieszczadzkiego, niżańskiego, lubaczowskiego, kolbuszowskiego, leżajskiego, przeworskiego;

   nie posiadające zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie ostatnich 12 miesięcy.

 

W ramach projektu oferujemy bezpłatne wsparcie merytoryczne:

szkolenia oraz doradztwo przed i po założeniu działalności gospodarczej, w tym przygotowujące do sporządzenia biznesplanu (zapewniamy zwrot kosztów dojazdu oraz zwrot kosztów opieki nad osobą zależną (dziecko, osoba starsza itp.) w trakcie szkoleń i doradztwa).

 

Aktualny nabór formularzy rekrutacyjnych (I cykl naboru) trwa od 12.01.2018 r. do 1.02.2018 r.

 

Dokumenty rekrutacyjne można składać:

   w biurze projektu w Rzeszowie przy ul. Partyzantów 1A, 35-242 Rzeszów,
tel. 533 130 400, 17 861 22 44 (w godz. 8:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku)

   w lokalnych biurach projektu tj.:

Cech Rzemiosł Różnych w Leżajsku, ul. Żwirki i Wigury 5, 37-300 Leżajsk

Młodzieżowe Centrum Kariery przy OHP w Jaśle, ul. Kazimierza Wielkiego 5, 38-200 Jasło

 

Pełne informacje o projekcie oraz regulamin rekrutacji z formularzem rekrutacyjnym do pobrania na stronie: www.kobiety.ida-system.pl lub www.kobiety.aldeo.pl

 

Zapraszamy do udziału w projekcie.

 

Projekt pt. ”Program wsparcia przedsiębiorczości wśród kobiet”

realizowany jest przez Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji oraz ALDEO Systemy Zarządzania Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.

Dołącz do nas na Facebooku


 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: