Home Map Tel
Subskrybuj RSS

REKRUTACJA DO PROJEKTU w ramach ścieżki A

05-02-2018

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego ogłasza nabór do projektu “Aktywni młodzi na rynku pracy na Podkarpaciu 2” w ramach ścieżki A (dotacje na otworzenie działalności gospodarczej).

Zgłoszenia do projektu (formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami) przyjmowane będą w terminie od: 15.02.2018 r. do 21.02.2018 r. w dni robocze w godzinach 9:00-14:00 w Biurze projektu w Rzeszowie, ul. J. Słowackiego 24 pok. 32, III piętro.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby spełniające poniższe kryteria:

 • ·         do 29 r. ż.,
 • ·         zamieszkałe na terenie województwa podkarpackiego,
 • ·         nie pracujące, bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy,
 • ·         nie uczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,
 • ·         nie szkolące się ze środków publicznych w okresie 4 tygodni przed złożeniem dokumentów

 

Dodatkowe punkty na etapie rekrutacji przyznawane są osobom w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.:

 • ·         osoby z niepełnosprawnościami,
 • ·         osoby o niskich kwalifikacjach,
 • ·         osoby długotrwale bezrobotne,
 • ·         osoby bez doświadczenia zawodowego,
 • ·         osoby posiadające doświadczenie zawodowe do 1 roku,
 • ·         kobiety.

 

Dokumenty rekrutacyjne należy pobrać ze strony www.aktywnipodkarpacie2.pl zakładka „Do pobrania” – Dokumenty rekrutacyjne ścieżka A i złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty/kuriera lub przez osoby trzecie w terminie naboru.

Szczegółowe warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie określa Regulamin rekrutacji i udziału_Ścieżka A znajdujący się w zakładce „Do pobrania”. Kandydat/-ka na Uczestnika projektu jest zobowiązany/-a zapoznać się z warunkami udziału w projekcie oraz wszystkimi dokumentami rekrutacji i przyznania wsparcia.

Dołącz do nas na Facebooku


 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: