Home Map Tel
Subskrybuj RSS

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie apeluje o pomoc osobom bezdomnym, samotnym i starszym

08-02-2018

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie apeluje o pomoc osobom bezdomnym, samotnym i starszym

Zwracamy się z prośbą do mieszkańców Miasta i Gminy Nowa Sarzyna o zwrócenie szczególnej uwagi na los osób samotnych, starszych, niepełnosprawnych, bezdomnych i wszystkich potrzebujących pomocy w obecnym okresie zimowym. 
Nie bądźmy obojętni na los drugiego człowieka. Każdą informację przekażmy służbom społecznym o osobach starszych, samotnych, bezdomnych o tych których nie znamy a wydaje nam się, że potrzebują pomocy. 
Istotne jest zwrócenie uwagi na osoby przebywające na klatkach schodowych, w okolicach dworców, ogródków działkowych, węzłów ciepłowniczych.

 

Zgłoszenia można dokonać:
W ciągu dnia:

- do Noclegowni prowadzonej przez Caritas Leżajsk, ul. Jarosławska 4, tel. (17) 240 24 01- osoby  mogą skorzystać z jadłodajni,
- do Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie, ul. Łukasiewicza 2, tel. (17) 7178169 - osoby mogą otrzymać odzież,

- do Szpitala  p.w. Matki Bożej Pocieszenia w Leżajsku, ul. Leśna 22, tel. (17) 242 71 13 –  osoby wymagające pomocy lekarskiej,
- do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie ul. Kochanowskiego  17  tel. (17) 852 76 55 lub do najbliższego szpitala - osoby będące pod wpływem alkoholu (w stanie upojenia alkoholowego).                                  
- do sołtysów sołectw na terenie gminy Nowa Sarzyna,

- do przewodniczących osiedli na terenie miasta Nowa Sarzyna,

- do Urzędu Miasta i Gmina Nowa Sarzyna, tel. (17) 24 13 177,

- do Komisariatu Policji w Nowej Sarzynie, tel. (17) 24 13 297.

W godzinach wieczornych i nocnych:
- do Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku, tel. (17) 24 06 399 lub (17) 24 06 310,              
- do Noclegowni - Caritas Leżajsk, tel. (17) 240 24 01. 
                                                                     
W przypadku braku miejsca w noclegowni lub znacznej odległości do schroniska czy noclegowni bezdomnego lub potrzebującego opieki należy przewieźć do najbliższego domu pomocy społecznej lub zakładu opiekuńczo – leczniczego:
- Dom Pomocy Społecznej w Brzózie Królewskiej  678, tel. (17) 240 31 11
- Dom Pomocy Społecznej w Piskorowicach Mołyniach  295, tel. (17) 242 09 41
- Zakład Opiekuńczo- Leczniczy w Leżajsku ul. plac Mariacki 9, tel. (17) 240 48 09, (17) 240 6190

Całodobowa bezpłatna infolinia Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego tel. 987, pod  tym numerem można zgłaszać potrzebę udzielenia pomocy osobie zagrożonej z powodu złych warunków atmosferycznych.   
   
W załączeniu do pobrania: WYKAZ PLACÓWEK UDZIELAJĄCYCH WSPARCIA OSOBOM POTRZEBUJĄCYM W OKRESIE ZIMOWYM 2017/2018
 

p.o. Dyrektora 
MGOPS w Nowej Sarzynie
Agnieszka Frąk   
      
 

Dołącz do nas na Facebooku


 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: