Home Map Tel
Subskrybuj RSS

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

15-02-2018

WYG International Sp. z o.o. jako Wykonawca dokumentacji studialnej dla projektu „Prace na linii kolejowej nr 68 na odcinku Stalowa Wola Rozwadów – Przeworsk” zaprasza mieszkańców gminy miejskiej Leżajsk, gminy wiejskiej Leżajsk, gminy wiejskiej Grodzisko Dolne i gminy miejsko-wiejskiej Nowa Sarzyna na konsultacje społeczne poświęcone ww. inwestycji.


I.    PRZEDMIOT I TERMIN KONSULTACJI
1.    Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii ogółu mieszkańców związanych z planowaną inwestycją, zarówno na obszarze gminy miejskiej Leżajsk, gminy wiejskiej Leżajsk, gminy wiejskiej Grodzisko Dolne i gminy miejsko-wiejskiej Nowa Sarzyna jak i całym odcinku linii kolejowej. W szczególności zaś rozpoznanie potrzeb w zakresie infrastruktury tj. stacji, przystanków, przejazdów kolejowych itp. oraz zidentyfikowanie potencjalnych obaw związanych z planowanymi pracami.
2.    Osobami uprawnionymi do udziału w konsultacjach jest ogół mieszkańców gminy miejskiej Leżajsk, gminy wiejskiej Leżajsk, gminy wiejskiej Grodzisko Dolne i gminy miejsko-wiejskiej Nowa Sarzyna, przedstawiciele organizacji pozarządowych, jednostek publicznych oraz lokalnych przedsiębiorców.
3.    Konsultacje odbędą się dnia 26 lutego 2018 r. o godzinie 16 w sali audiowizualnej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Wyspiańskiego w Leżajsku, ul. Jarosławska 1.

II.    TRYB, ZASADY I FORMA KONSULTACJI
1.    Konsultacje będą miały formę spotkania otwartego, podczas którego uczestnicy zgłaszać będą mogli swoje postulaty.
2.    W trakcie spotkania rozdane zostaną krótkie ankiety dotyczące planowanych prac. Wypełnione ankiety zostaną zebrane pod koniec spotkania.
3.    Postulaty zgłoszone podczas konsultacji będą podstawą do ustalania zakresu inwestycji na przedmiotowym odcinku linii kolejowej nr 68.
 

Dołącz do nas na Facebooku


 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: