Home Map Tel
Subskrybuj RSS

LX sesja Rady Miejskiej

21-02-2018

 Zawiadamiam, że w dniu 26 lutego 2018 r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie odbędzie się LX sesja Rady Miejskiej z następującym porządkiem obrad:

 

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów z LVIII i LIX sesji.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Burmistrza z realizacji uchwał.
5. Informacja dotycząca stanu porządku publicznego na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
6. Informacja o stanie rolnictwa na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna.
7. Informacja na temat funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej w Mieście i Gminie.
8. Informacja o dokonanych umorzeniach podatków lokalnych za 2017 roku.
9. Sprawozdanie za 2017 rok z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Miasto i Gminę Nowa Sarzyna.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych ZGK Sp. z o.o. na lata 2018-2023,
2) przystąpienia do sporządzania VII zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Nowa Sarzyna,
3) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ”Baranówka 1”,
4) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Judaszówka 1”,
5) uchylenia uchwały NR XXXVII/194/2016 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie założenia Spółdzielni Socjalnej „EUREKA” z siedzibą w  Nowej Sarzynie,
6) wyrażenia zgody na założenie Spółdzielni Socjalnej „GORZYCZANKA” z siedzibą w Gorzycach,
7) wyrażenia zgody na założenie Spółdzielni Socjalnej „GMINOVA” z siedzibą w Giedlarowej,
8) wyrażenia zgody na założenie Spółdzielni Socjalnej „EUREKA” z siedzibą w Nowej Sarzynie,
9) zmiany uchwały nr XIV/105/2007 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 27 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej,
10) rozpatrzenia skargi na działalność p.o. Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie,
11) zmian w budżecie Gminy Nowa Sarzyna na 2018 rok,
12) zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Nowa Sarzyna.
   11.Interpelacje i zapytania radnych.
   12.Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
   13.Wolne wnioski i informacje.

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Stanisław Kurlej

Dołącz do nas na Facebooku


 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: