Home Map Tel
Subskrybuj RSS

Informacja Centrum Usług Wspólnych w Nowej Sarzynie

12-03-2018

 

Dofinansowanie szkół podstawowych w ramach realizacji

 

Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

 

Wymienione niżej szkoły podstawowe z terenu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, które złożyły wnioski otrzymały dofinansowanie w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”:

 

nazwa szkoły

 

 

 przyznana

 

dotacja

 

wkład własny

 

koszt całkowity

 

Szkoła Podstawowa w Jelnej

4 000,00

1 000,00

5 000,00

 

Szkoła Podstawowa w Łętowni

12 000,00

3.000,00

15 000,00

 

Szkoła Podstawowa w Nowej Sarzynie

5 000,00

1 250,00

6 250,00

 

Szkoła Podstawowa w Rudzie Łańcuckiej

4 000,00

1 000,00

5 000,00

 

Szkoła Podstawowa w Tarnogórze

4 000,00

1 000,00

5 000,00

 

Szkoła Podstawowa w Sarzynie

12 000,00

3 000,00

15 000,00

 

Szkoła Podstawowa w Wólce Łętowskiej

2 480,00

620,00

3 100,00

 

Dofinasowanie w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” ma na celu wspieranie uczniów w zakresie rozwijania ich zainteresowań poprzez promocję i rozwój czytelnictwa, w tym zakup nowości wydawniczych.

 

 

Realizacja programu „Szkolny Klub Sportowy”

 

Wykaz szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, które złożyły wnioski i zostały zakwalifikowane do realizacji programu „Szkolny Klub Sportowy”:

 

 

Nazwa szkoły

 

Liczba grup szkoleniowych

 

Szkoła Podstawowa w Łętowni

2

 

Szkoła Podstawowa w Nowej Sarzynie

2

 

Szkoła Podstawowa w Tarnogórze

1

 

Szkoła Podstawowa w Sarzynie

2

 

Szkoła Podstawowa w Woli Zarczyckiej

2

 

Program „Szkolny Klub Sportowy” jest działaniem systemowym skierowanym do uczniów bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.

Realizacja programu polega na zorganizowaniu i prowadzeniu przez min. 35 tygodni
w terminie 02.01.2018 r. do 30.11.2018 r. systematycznych zajęć sportowych w wymiarze 2 razy w tygodniu dla każdego uczestnika, w 60-minutowych jednostkach ćwiczebnych, w grupach minimum 15-osobowych. Zakłada się przeprowadzenie w okresie realizacji projektu 70 jednostek zajęć sportowych dla każdej grupy.

Koszty realizacji programu:

-     95% kosztów stanowią środki przekazane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki na wypłatę wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia, koszty materiałów szkoleniowych oraz ubezpieczenie uczestników i osób prowadzących zajęcia,

-     5 % kosztów stanowi współfinansowanie projektu z budżetu Gminy Nowa Sarzyna w formie opłaty po 150 zł za każdą grupę szkoleniową.

 

Dołącz do nas na Facebooku


 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: