Home Map Tel
Subskrybuj RSS

Informacja Stowarzyszenia Integracja bez Granic

05-04-2018

 

Drogi rodzicu, opiekunie!

 

Jeśli posiadasz dziecko z różnymi niepełnosprawnościami w wieku od noworodka do 25 lat, nasze placówki są idealną szansą, by dostarczyć Twojemu dziecku optymalną stymulację i możliwości najlepszego rozwoju!

 

Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 25 lat z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz umiarkowanym i znacznym ze sprzężeniami a także dla dzieci autystycznych z niepełnosprawnością intelektualną. Dzieci przyjmowane są do NORW na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

 

Niepubliczne Przedszkole Specjalne przeznaczone jest dla dzieci z różnymi niepełnosprawnościami w wieku od 2,5 lat do podjęcia nauki w szkole. Dzieci przyjmowane są do przedszkola specjalnego na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

 

Pobyt dzieci w placówkach jest zupełnie BEZPŁATNY! Zapewniamy również bezpłatny dowóz dzieci do placówek oraz odwóz do miejsca zamieszkania. Nasi wychowankowie objęci są wielospecjalistyczną i fachową opieką. W celu optymalnej stymulacji rozwoju dzieci pracują z wykwalifikowaną kadrą: oligofrenopedagogiem, surdopedagogiem, tyflopedagogiem, psychologiem, logopedą, neurologopedą, fizjoterapeutą, masażystą, katechetą, hipoterapeutą. Ponadto dzieci objęte są pomocą medyczną: pielęgniarki, opiekuna medycznego i lekarza.

Dodatkowo dzieci mają możliwość uczestniczenia w stymulacji wielozmysłowej dzięki zajęciom w Sali Doświadczania Świata, Sali Integracji Sensorycznej, dobrze wyposażonej sali rehabilitacyjnej i hydromasażu.

 

Dzieci objęte są rewalidacją, zarówno grupową, jak i indywidualną. Niezmiernie ważnym dla optymalnych postępów naszych wychowanków jest fakt, że każdy z nich otrzymuje indywidualną uwagę terapeuty. Praca w naszych placówkach odbywa się w trybie asysty jednego dziecka przez jednego opiekuna.

 

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka to kompleksowe, intensywne i wielospecjalistyczne działania mające na celu pobudzanie i stymulowanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia pierwszych sygnałów nieprawidłowego funkcjonowania do podjęcia nauki w szkole. Dzieci przyjmowane są na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

 

Szczególną atrakcją dającą dzieciom radość jest plac zabaw z elementami integracyjnymi, który znajduje się w najbliższym otoczeniu naszych placówek. Z placu zabaw mogą korzystać dzieci z różnymi niepełnosprawnościami, w tym także poruszające się na wózkach inwalidzkich. Plac zabaw zapewnia stymulację sensoryczną podczas zabawy na świeżym powietrzu.


 

 

Dołącz do nas na Facebooku


 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: