Home Map Tel
Subskrybuj RSS

LXII sesja Rady Miejskiej

18-04-2018

Zawiadamiam, że w dniu 23 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie odbędzie się LXII sesja Rady Miejskiej z następującym porządkiem obrad:

1.    Przyjęcie porządku obrad.
2.    Przyjęcie protokołów z LX i LXI sesji.
3.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4.     Informacja Burmistrza z realizacji uchwał.
5.    Informacja o stanie bezrobocia w Mieście i Gminie Nowa Sarzyna w 2017 r.
6.    Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Nowa Sarzyna.
7.    Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Sarzynie za okres 01.01.2017-31.12.2017 r.
8.    Informacja z realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2017 r.
9.    Informacja z realizacji „Programu współpracy Miasta i Gminy Nowa Sarzyna z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 r.”
10.  Podjęcie uchwał w sprawach:
1) Budżetu Obywatelskiego Gminy Nowa Sarzyna,
2) podziału miasta i gminy Nowa Sarzyna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
3) wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki „Zakład Gospodarki Komunalnej Nowa Sarzyna Sp. z o.o.”,
4) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leżajskiemu,
5) zmian w budżecie Gminy Nowa Sarzyna na 2018 rok,
6) zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Nowa Sarzyna,
7) zaciągnięcia kredytu.  

11.     Interpelacje i zapytania radnych.
12.     Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
13.     Wolne wnioski i informacje.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Kurlej

Dołącz do nas na Facebooku


 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: