Home Map Tel
Subskrybuj RSS

LXIII sesja Rady Miejskiej

23-05-2018

Zawiadamiam, że w dniu 28 maja 2018 r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie odbędzie się LXIII sesja Rady Miejskiej z następującym porządkiem obrad:

1.    Przyjęcie porządku obrad.
2.    Przyjęcie protokołów z LXII sesji.
3.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4.     Informacja Burmistrza z realizacji uchwał.
5.    Sprawozdanie z działalności  ZGK Nowa Sarzyna Sp. z o.o. za 2017 rok.
6.    Sprawozdanie z działalności Komunalnego Zakładu Remontowo-Budowlanego „KOREBUD” Sp. z o. o. w likwidacji za 2017 rok.
7.    Informacja Burmistrza nt. udziału Miasta i Gminy Nowa Sarzyna w stowarzyszeniach i związkach międzygminnych.
8.    Podjęcie uchwał w sprawach:
1)    wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego położonego w budynku remizy OSP w Tarnogórze,
2)    wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowa Sarzyna na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy,
3)    wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowa Sarzyna na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy,
4)    upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 z Funduszu Spójności w ramach Osi  priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego (konkurs nr POIS.02.05.00-IW.02-00-005/18) oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Poprawa środowiska miejskiego w Nowej Sarzynie poprzez rozwój terenów zielonych”,
5)    zmian w budżecie Gminy Nowa Sarzyna na 2018 rok.
9. Interpelacje i zapytania radnych.

10. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
11. Wolne wnioski i informacje.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Kurlej

Dołącz do nas na Facebooku


 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: