Home Map Tel
Subskrybuj RSS

Nabory LGD Stowarzyszenie Region Sanu i Trzebośnicy w 2018 r.

24-05-2018

 

Do końca 2018 roku Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy” planuje ogłoszenie 3 naborów wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Projekty dla przedsiębiorców – inkubatory

Termin: 15.06.2018-28.06.2018

Limit dostępnych środków: 490 000 zł.

Zakres operacji: tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych, w których jest wykonywana działalność w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub prowadzania tej żywności na rynek, przy czym podstawową działalności wykonywanej w tym inkubatorze jest przetwarzanie żywności.

Operacja powinna zakładać korzystanie z infrastruktury inkubatora przetwórstwa lokalnego przez podmioty inne niż Wnioskodawca – na podstawie regulaminu korzystania z inkubatora.

Wspierane inkubatory przetwórstwa lokalnego produktów rolnych są/będą przedsiębiorstwami spożywczymi ("przedsiębiorstwo spożywcze" oznacza przedsiębiorstwo publiczne lub prywatne, typu non-profit lub nie, prowadzące jakąkolwiek działalność związaną z jakimkolwiek etapem produkcji, przetwarzania i dystrybucji żywności).

 

Projekty grantowe – zakres: zachowanie dziedzictwa lokalnego

Termin: 28.06.2018-24.07.2018

Limit dostępnych środków: 200 000 zł

Możliwe do realizacji zadania: spotkania, warsztaty, imprezy, kiermasze, związane z kultywowaniem lokalnego dziedzictwa kulturalnego i historycznego.

 

Promocja obszaru LGD

Termin: II półrocze 2018

Limit dostępnych środków: 100 000 zł

Realizowane w ramach naboru operacje powinny przyczyniać się do wzrostu atrakcyjności rekreacyjnej i turystycznej obszaru LGD oraz promocji walorów turystycznych obszaru. Możliwa jest realizacja takich przedsięwzięć jak: targi promujące obszar LGD, imprezy rekreacyjno-turystyczne, wydanie publikacji/materiałów promocyjnych, nagranie filmów promocyjnych.

Operacje nie mogą służyć indywidualnej promocji produktów lub usług lokalnych, nie mogą dotyczyć również organizacji wydarzeń cyklicznych, z wyjątkiem wydarzenia inicjującego cykl wydarzeń.

 

Wsparcie w ww. naborach udzielane jest w formie refundacji kosztów kwalifikowanych. W zależności od rodzaju wnioskodawcy do 63,63% (jednostki sektora finansów publicznych), do 70% (podmioty wykonujące działalność gospodarcza), do 100% (pozostałe podmioty).

Warunki ubiegania się o wsparcie określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 poz. 1570, z późn. zm.).


 

Szczegółowe informacje dotyczące naborów:

Biuro LGD: Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk

Punkt konsultacyjny: Jelna – Judaszówka 328, 37-310 Nowa Sarzyna

Tel.: 17 242 12 04, 798 628 608, 515 100 958

e-mail:

www.regionsanuitrzebosnicy.pl

Dołącz do nas na Facebooku


 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: