Home Map Tel
Subskrybuj RSS

Konsultacje społeczne projektów uchwał Rady Miejskiej

30-05-2018

Konsultacje społeczne projektów uchwał Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie w sprawie ustalenia na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna maksymalnej liczby poszczególnych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 

W związku z wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna zaprasza zainteresowanych mieszkańców do konsultacji projektów uchwał:
1) w sprawie ustalenia na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna maksymalnej liczby poszczególnych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży,
2) w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Konsultacje polegać będą na:

1) udostępnieniu mieszkańcom treści projektów uchwał na stronie internetowej www.nowasarzyna.eu i w Biuletynie Informacji Publicznej;
2) wyłożeniu projektów uchwał u Przewodniczących poszczególnych Osiedli i Sołtysów;
3) wyłożeniu projektów  uchwał w Urzędzie Miasta i Gminy (Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich pok. 207) w godzinach urzędowania.

Termin konsultacji: od 30 maja 2018 r. do 10 czerwca  2018 r.

Dokumenty konsultacyjne:


1) zarządzenie Nr 44/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie w sprawie ustalenia na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna maksymalnej liczby poszczególnych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz  w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych;
2) formularze do składania opinii, propozycji i uwag do projektów uchwał dostępne są:
a) na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie,
b) w Biuletynie Informacji Publicznej,
c) w Urzędzie Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, pok. 207,
d) u Przewodniczących Osiedli i Sołtysów.

Wypełnione formularze do składania opinii, propozycji i uwag do projektów uchwał należy składać do dnia 10 czerwca 2018 r. :
1) osobiście w Sekretariacie (pok. 204) Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie;
2) drogą pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, ul. Kopernika 1 37-310 Nowa Sarzyna z dopiskiem „Konsultacje Uchwał”;
3) przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: umig@nowasarzyna.eu

Przeprowadzenie konsultacji jest obowiązkowe z uwagi na treść art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.) tj. cyt. „ Rada gminy przed podjęciem uchwał, zasięga opinii jednostki pomocniczej gminy”.

 

PONIŻEJ DO POBRANIA:
 

 ZARZĄDZENIE BURMISTRZA

Dołącz do nas na Facebooku


 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: