Home Map Tel

„Przełam barierę – zbuduj swoją karierę!”

20-06-2018

Firma HDA - Centrum Szkolenia, Doradztwa Finansowego i Biznesu Hubert Durlik zaprasza do wzięcia udziału w projekcie „Przełam barierę – zbuduj swoją karierę!”.
Okres realizacji projektu: 01.02.2018r. – 31.05.2019 r.

Przedłużamy rekrutację do lipca 2018r.!

Zapraszamy osoby:
- niepracujące, w tym bezrobotne zarejestrowane lub niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, bierne zawodowo,
- mieszkające w województwie podkarpackim na terenie jednego z powiatów: bieszczadzkiego, brzozowskiego, jasielskiego, kolbuszowskiego, leżajskiego, lubaczowskiego, niżańskiego, przemyskiego ziemskiego (bez miasta Przemyśla), przeworskiego, strzyżowskiego, leskiego (zgodnie z KC),
- które ukończyły 29 rok życia,
- posiadające niskie kwalifikacje (do poziomu ISCED3 włącznie, czyli max. matura).

Oferujemy:
- 5-miesięczne staże zawodowe z wynagrodzeniem stażowym 1280,66 zł brutto,
- szkolenia zawodowe i komputerowe ze stypendium szkoleniowym,
- zwrot kosztów dojazdu,
- zwrot kosztów opieki nad dziećmi i osobami zależnymi,
- catering podczas zajęć grupowych.

Dokumenty rekrutacyjne (formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami) są przyjmowane od 12 lutego 2018 r. do 31.07.2018r. Można je złożyć osobiście albo za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres Biura Projektu:
HDA – Centrum Szkolenia, Doradztwa Finansowego i Biznesu Hubert Durlik
ul. J. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II – 4 piętro), 35-001 Rzeszów
z dopiskiem: projekt „Przełam barierę- zbuduj swoją karierę!”
 
Szczegółowe informacje są udzielane pod numerem telefonu 884 378 333, mailowo: zbudujkariere@gmail.com lub osobiście w biurze projektu pod adresem wskazanym powyżej. Zapraszamy także do odwiedzenia naszej strony internetowej: http://www.bezplatneszkolenia.com.pl/przelam-bariere-zbuduj-swoja-kariere/ zawierającej szczegółowe informacje o projekcie, zasady rekrutacji oraz formularz zgłoszeniowy i regulamin projektu.

Dołącz do nas na Facebooku


 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: