Home Map Tel

LXIV sesja Rady Miejskiej

21-06-2018

Zawiadamiam, że w dniu 25 czerwca 2018 r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie odbędzie się LXIV sesja Rady Miejskiej z następującym porządkiem obrad:

1.    Przyjęcie porządku obrad.
2.    Przyjęcie protokołu z LXIII sesji.
3.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4.     Informacja Burmistrza z realizacji uchwał.
5.    Podjęcie uchwał w sprawach:
1)    zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu,
2)    udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Sarzyna za rok 2017,
3)    zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2017 rok,
4)    przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Nowa Sarzyna w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu,
5)    uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wola Zarczycka-Smycze”,
6)    zamiaru połączenia Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Sarzynie z Ośrodkiem Kultury w Nowej Sarzynie,
7)    ustalenia na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna maksymalnej liczby poszczególnych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży,
8)    określenia zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
9)    ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna,
10)     zmian w budżecie Gminy Nowa Sarzyna na 2018 rok.
6.    Interpelacje i zapytania radnych.
7.    Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
8.    Wolne wnioski i informacje.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Kurlej

Dołącz do nas na Facebooku


 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: