Home Map Tel
Subskrybuj RSS

LXVI sesja Rady Miejskiej

29-08-2018

Zawiadamiam, że w dniu 31 sierpnia 2018 r. (piątek) o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie odbędzie się LXVI sesja Rady Miejskiej z następującym porządkiem obrad:

 

1.    Przyjęcie porządku obrad.
2.    Przyjęcie protokołów z LXIV i LXV sesji.
3.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4.     Informacja Burmistrza z realizacji uchwał.
5.    Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowa Sarzyna, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2018 r.
6.    Podjęcie uchwał w sprawach:
1)    przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Cmentarz Majdan Łętowski”,
2)    wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowa Sarzyna na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy,
3)    wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowa Sarzyna na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy,
4)    wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Sarzyna na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy,
5)    wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowa Sarzyna na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy,
6)    wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Sarzyna na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy,
7)    uchylenia uchwały Nr LXV/423/2018 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Leżajskiego na realizację zadania pn.:„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1241R Hucisko – Ruda Łańcucka – Przychojec – Leżajsk w miejscowości Łukowa”,
8)    udzielenia dotacji dla Spółdzielni Socjalnej „EUREKA” z siedzibą w Nowej Sarzynie,
9)    zmian w budżecie Gminy Nowa Sarzyna na 2018 r.
7.    Interpelacje i zapytania radnych.
8.    Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
9.    Wolne wnioski i informacje.
 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Kurlej

Dołącz do nas na Facebooku


 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: