Home Map Tel
Subskrybuj RSS

LXVIII sesja Rady Miejskiej

19-09-2018

Zawiadamiam, że w dniu 24 września 2018 r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie odbędzie się LXVIII sesja Rady Miejskiej z następującym porządkiem obrad:

1.    Przyjęcie porządku obrad.
2.    Przyjęcie protokołu z LXVI sesji.
3.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4.     Informacja Burmistrza z realizacji uchwał.
5.    Informacja o działalności Ośrodka Kultury w Nowej Sarzynie za okres od 01.10.2017 do 31.08.2018 r.
6.    Informacja o działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Sarzynie od października 2017 r. do września 2018 r.
7.    Informacja o działalności Nowosarzyńskiej Telewizji Kablowej „LokalTel” Sp. z o.o. w Nowej Sarzynie.
8.    Podjęcie uchwał w sprawach:
1)    zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli,
2)    nadania imienia Przedszkolu Samorządowemu Nr 1 w Nowej Sarzynie,
3)    zmiany Statutu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna,
4)    przyjęcia regulaminu plaży miejskiej na Osiedlu Janda,
5)    udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leżajskiemu na realizację zadań pn.:„Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1243R w miejscowości Jelna  w km 1+330 –  1 + 989” , „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1277R Łowisko (gr. pow.) – Wola Zarczycka w miejscowości Wola Zarczycka  w km 6 + 316 –  7 + 803” ,
6)    zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2018 r.,
7)    wspólnej realizacji zadania z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie,
8)    pozbawienia kategorii dróg gminnych,
9)    udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Leżajskiemu na realizację zadania pn. „Budowa kolektora ściekowego w ciągu drogi powiatowej nr 1238R Maleniska-Łętownia w sołectwie Łętownia”,
10)   zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2018 r.,
11)   zmian w budżecie Gminy Nowa Sarzyna na 2018 rok.
9.    Interpelacje i zapytania radnych.
10.    Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
11.    Wolne wnioski i informacje.
 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Kurlej
 

Dołącz do nas na Facebooku


 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: