Home Map Tel
Subskrybuj RSS

LXIX sesja Rady Miejskiej

10-10-2018

Zawiadamiam, że w dniu 15 października 2018 r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie odbędzie się LXIX sesja Rady Miejskiej z następującym porządkiem obrad:

1.    Przyjęcie porządku obrad.
2.    Przyjęcie protokołów z LXVII i LXVIII sesji.
3.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4.    Informacja Burmistrza z realizacji uchwał.
5.    Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w mieście i gminie Nowa Sarzyna.
6.    Informacja dotycząca realizacji inwestycji – wrzesień 2018.
7.    Informacja Przewodniczącego Rady i Burmistrza na temat złożonych oświadczeń majątkowych za 2017 rok.
8.    Podjęcie uchwał w sprawach:
1)    wniesienia mienia do spółki „Zakład Gospodarki Komunalnej Nowa Sarzyna Sp. z o.o.”,
2)    aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Nowa Sarzyna oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
3)    udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Leżajskiego na renowację ołtarza św. Franciszka w bazylice OO. Bernardynów w Leżajsku,
4)    zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2018 r.,
5)    zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2018 r.,
6)    zmian w budżecie Gminy Nowa Sarzyna na 2018 rok,
7)    zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowa Sarzyna na lata 2018-2026.
9.    Interpelacje i zapytania radnych.
10.    Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
11.    Wolne wnioski i informacje.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Kurlej

Dołącz do nas na Facebooku


 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: