Home Map Tel
Subskrybuj RSS

Projekt VII zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Nowa Sarzyna

06-11-2018

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945) Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna publikuje projekt VII zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Nowa Sarzyna.
Zmiana Studium dotyczy obszarów położonych w miejscowościach Łętownia – sołectwo Majdan Łętowski i Wola Zarczycka – przysiółek Kołacznia oraz obszarów udokumentowanych złóż kruszywa naturalnego „Koziarnia” i „Łowisko”.

Dołącz do nas na Facebooku


 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: