Home Map Tel
Subskrybuj RSS

Inauguracja kadencji Burmistrza i Rady Miejskiej

21-11-2018

19 listopada br. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie odbyła się pierwsza sesja Rady Miejskiej w kadencji 2018 – 2023. Obrady otworzył najstarszy radny Stanisław Misiak. Następnie Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Jacek Kusy wręczył burmistrzowi i radnym zaświadczenia o wyborze. Po złożeniu ślubowania radni wybrali jednogłośnie przewodniczącego Rady Miejskiej w osobie Stanisława Kurleja, który poprowadził dalszą część obrad.

 

W następnej kolejności uroczyste ślubowanie złożył burmistrz  Andrzej Rychel, który w swoim wystąpieniu pogratulował radnym uzyskanych mandatów oraz zaprosił wszystkich do współpracy na rzecz rozwoju  Miasta i Gminy Nowa Sarzyna.  Następnie na funkcje wiceprzewodniczących Rady Miejskiej wybrano Stanisława Misiaka, który uzyskał 19 głosów za i 1 przeciw, przy 1 głosu nieważnym oraz Jerzego Paula, który otrzymał 18 głosów za, 1 przeciw, przy 1 głosie wstrzymującym się i 1 głosie nieważnym.
 

W dalszej części obrad wybrano przewodniczących komisji stałych oraz ustalono ich składy osobowe:
- Komisja Rewizyjna: Edward Baj – przewodniczący, Agata Kusy, Radosław Wiatr,
- Komisja Ekonomiczo-Finansowa, Rozwoju i Porządku Publicznego: Józef Kludys – przewodniczący, Eugeniusz Kolano, Stanisław Kurlej, Jerzy Paul, Stanisław Misiak.
- Komisja Spraw Społecznych: Michał Zawadzki - przewodniczący, Kinga Kwiecińska, Dariusz Półćwiartek, Jan Gałdyś, Paweł Szczepański,
- Komisja Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa: Jan Pinderski - przewodniczący, Franciszek Wilk, Stanisław Bieńkowski, Krzysztof Adamiak, Robert Sądej,
- Komisja Skarg, Wniosków i Petycji: Alfred Ryś - przewodniczący, Anna Kolano, Józef Nicpoń.
 

Retransmisja I sesji Rady Miejskiej:

 

 

Fotogaleria z sesji:

 

Dołącz do nas na Facebooku


 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: