Home Map Tel
Subskrybuj RSS

II sesja Rady Miejskiej

29-11-2018

Zawiadamiam, że w dniu 3 grudnia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie odbędzie się II sesja Rady Miejskiej z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie protokołów z obrad LXIX,LXX i I sesji.
3.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4.    Informacja Burmistrza z realizacji uchwał.
5.    Podjęcie uchwał w sprawach:
1)    obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego,
2)    stawek podatku od nieruchomości,
3)    określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
4)    wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Gospodarki Komunalnej Nowa Sarzyna Sp. z o.o. o kwotę 292.000 zł poprzez ustanowienie nowych udziałów,
5)    zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2018 r.,
6)    przyjęcia trybu, zasad udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej dla spółek wodnych działających na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna realizujących zadania w zakresie wykonywania, utrzymywania oraz eksploatacji urządzeń wodnych, ze środków budżetu Gminy Nowa Sarzyna,
7)    zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2018 r.,
8)    ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna,
9)    zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna,
10) rozpatrzenia skargi,
11) zmian w budżecie Gminy Nowa Sarzyna na 2018 rok.
6.    Wolne wnioski i informacje.
 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Kurlej

 

Dołącz do nas na Facebooku


 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: