Home Map Tel
Subskrybuj RSS

Transmisja na żywo obrad IV sesji Rady Miejskiej

28-01-2019

Transmisja na żywo IV sesji Rady Miejskiej. Zapraszamy o godz. 16:00!

 

>

 

Porządek obrad:

1.     Otwarcie sesji.

2.     Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

3.     Informacja Burmistrza z realizacji uchwał.

4.     Informacja o podejmowaniu działań w zakresie promocji Miasta i Gminy Nowa Sarzyna w 2018 roku.

5.     Sprawozdanie z realizacji Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mieście i Gminie Nowa Sarzyna za 2018 rok.

6.     Sprawozdanie z realizacji Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Narkomanii w Mieście i Gminie Nowa Sarzyna za 2018 rok.

7.     Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Jelna.

8.     Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Łętownia-Gościniec.

9.     Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Łętownia.

10.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Majdan Łętowski.

11.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Ruda Łańcucka.

12.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Tarnogóra.

13.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Sarzyna.

14.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Wola Zarczycka.

15.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Łukowa.

16.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Wólka Łętowska.

17.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Judaszówka.

18.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Osiedla Nr 1 w Nowej Sarzynie.

19.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Osiedla Nr 2 w Nowej Sarzynie.

20.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Osiedla Nr 3 w Nowej Sarzynie.

21.   Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Nowa Sarzyna.

22.   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanego dokumentu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nowa Sarzyna”.

23.   Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie najmu lokalu użytkowego położonego w budynku Przychodni Zdrowia Nr 2 przy ulicy Chemików 3 w Nowej Sarzynie na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy.

24.   Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Miasta i Gminy Nowa Sarzyna.

25.   Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowych położonej w miejscowości Nowa Sarzyna na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy.

26.   Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowych położonej w miejscowości Nowa Sarzyna na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy.

27.   Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowych położonej w miejscowości Nowa Sarzyna na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy.

28.   Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowych położonej w miejscowości Nowa Sarzyna na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy.

29.   Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowych położonej w miejscowości Nowa Sarzyna na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy.

30.   Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowych położonej w miejscowości Nowa Sarzyna na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy.

31.   Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowych położonej w miejscowości Nowa Sarzyna na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy.

32.   Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowych położonej w miejscowości Nowa Sarzyna na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy.

33.   Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowych położonej w miejscowości Nowa Sarzyna na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy.

34.   Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowych położonej w miejscowości Nowa Sarzyna na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy.

35.   Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu.

36.   Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Sarzyna na 2019 rok.

37.   Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowa Sarzyna na lata 2019-2027.

38.   Wolne wnioski i informacje.

 


Dołącz do nas na Facebooku


 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: