Home Map Tel
Subskrybuj RSS

Zaproszenia do udziału w projektach aktywizacyjnych

15-02-2019

1) W związku z rozpoczęciem realizacji projektu pn. „Cenne kwalifikacje”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  w ramach Programu Operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Priorytet VII. Regionalny rynek pracy Działanie 7.1. Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy- projekty konkursowe, zapraszamy do skorzystania ze wsparcia dla osób pozostających bez zatrudnienia.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby bezrobotne lub bierne zawodowo:
- które ukończyły 30 r.ż.
- posiadających niskie wykształcenie tj. co najwyżej średnie
- zamieszkujące teren województwa podkarpackiego

W ramach projektu oferujemy:
- płatne 5 miesięczne staże zawodowe
- szkolenia kompetencyjne i kwalifikacyjne
- wsparcie  psychologa i doradcy zawodowego
- pośrednictwo pracy

Zapewniamy:
- zwrot kosztów dojazdu
- stypendium szkoleniowe
- catering
- materiały szkoleniowe

Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu:
ITEB Beata Mierzejewska
ul. Piłsudskiego 34, 35-001 Rzeszów
(C.H. EUROPA II ) IV piętro
cennekwalifikacje@gmail.com
www.iteb.com.pl
tel. 698 693 340

 


2) Firma Econat Natalia Cios zaprasza do wzięcia udziału w projekcie „Motywacja, aktywizacja, SUKCES!”.
Okres realizacji projektu: 01.02.2019 r. – 30.04.2020 r.

 

Zapraszamy:
- zarówno kobiety jak i mężczyzn,
- osoby które ukończyły 29 rok życia,
- mieszkające w województwie podkarpackim (zgodnie z KC),
- niepracujące, w tym bezrobotne zarejestrowane lub niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, bierne zawodowo.

Oferujemy:
- 5-miesięczne staże zawodowe z wynagrodzeniem stażowym 1551,84 zł brutto,
- szkolenia kwalifikacyjne i kompetencyjne ze stypendium szkoleniowym 10,34zł/h brutto
- indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe,
- wsparcie pośrednika pracy.

Dodatkowo zapewniamy:
- zwrot kosztów dojazdu,
- zwrot kosztów opieki nad dziećmi i osobami zależnymi,
- catering podczas zajęć grupowych.
Dokumenty rekrutacyjne (formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami) są przyjmowane od  lutego 2019 r. Można je złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera na adres Biura Projektu:
Econat Natalia Cios (C.H. EUROPA II – 4 piętro)
ul. J. Piłsudskiego 34, 35-001 Rzeszów
z dopiskiem: projekt „Motywacja, aktywizacja, SUKCES!”
 
Szczegółowe informacje są udzielane pod numerem telefonu 882 870 003, mailowo: motywacja.aktywizacja.sukces@gmail.com lub osobiście w biurze projektu.

Dołącz do nas na Facebooku


 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: