Home Map Tel
Subskrybuj RSS

V sesja Rady Miejskiej

20-02-2019

 

Zawiadamiam, że w dniu 25 lutego 2019 r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie odbędzie się V sesja Rady Miejskiej z następującym porządkiem obrad: 

 

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołów z obrad III i IV sesji.

3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

4. Informacja Burmistrza z realizacji uchwał.

5. Informacja dotycząca stanu porządku publicznego na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

6. Informacja o stanie rolnictwa w Mieście i Gminie.

7. Informacja o dokonanych umorzeniach podatków lokalnych w 2018 roku.

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Cmentarz Łukowa”.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kołacznia 1”.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowa Sarzyna.

11. Podjęcie uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowa Sarzyna na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Jelna na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy.

14.  Wolne wnioski i informacje.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Stanisław Kurlej

 

 

 

 

 

Dołącz do nas na Facebooku


 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: