Home Map Tel
Subskrybuj RSS

„#Nowa Piątka” – akcja informacyjna w Nowej Sarzynie

20-03-2019

W dniu 20 marca 2019 r. na placu przed budynkiem UMiG w Nowej Sarzynie odbyło się spotkanie Wojewody Podkarpackiego Ewy Leniart z przedstawicielami mediów i mieszkańcami w ramach akcji informacyjnej rządu „#Nowa Piątka”. Wojewoda zaprezentowała założenia nowych programów społecznych dotyczących wsparcia rodzin i emerytów oraz obniżenia stawek podatku PIT i przywrócenia lokalnych połączeń autobusowych.


W spotkaniu uczestniczył Poseł na Sejm RP Jerzy Paul, który zaznaczył, że głównym celem programów jest poprawa jakości życia Polaków, bo proponowane rozwiązania wprowadzą konkretne wsparcie finansowe. Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna Andrzej Rychel poinformował, że w ubiegłym roku rodziny z naszego terenu otrzymały wsparcie w ramach programu „500+” w wysokości ponad 17 mln zł, a wprowadzenie świadczenia także na pierwsze dziecko w sposób znaczący zwiększy te środki. Głos zabrała także Kierownik Inspektoratu ZUS w Leżajsku Stanisława Bobowska, która omówiła założenia dodatkowego, trzynastego świadczenia dla emerytów i rencistów oraz wprowadzonej od marca br. emerytury dla matek, które wychowały przynajmniej czwórkę dzieci. 

#Nowa Piątka” to propozycje następujących rozwiązań:
 – „Emerytura +”: to świadczenie, które będzie przyznane wszystkim osobom pobierającym emerytury (zarówno z KRUS, ZUS, jak i mundurową) i renty, a także świadczenia i zasiłki przedemerytalne oraz nauczycielskie świadczenia kompensacyjne.
„500+” na każde dziecko: już od 1 lipca 2019 r. każda rodzina otrzyma nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na pierwsze i każde kolejne dziecko do 18. roku życia, bez względu na dochody.
„Niższy Pit”: to obniżenie obciążeń podatkowych osób pracujących. Dzięki temu rozwiązaniu Polacy otrzymają wyższe wynagrodzenie za pracę. Zyska na tym 97 proc. obywateli.
„Bez Pit dla młodych” (tzw. PIT 0%): osoby pracujące, do 26. roku życia, będą zwolnione z podatku PIT. Ułatwi to młodym ludziom rozpoczęcie kariery zawodowej i umożliwi zwiększenie wynagrodzenia.
„Połączenia Lokalne”: przywrócenie połączeń autobusowych. Utworzony zostanie fundusz, dzięki któremu będzie możliwe przywrócenie połączeń autobusowych w wielu polskich samorządach. Program pozwoli wyeliminować wiele obszarów wykluczenia komunikacyjnego.  
 


Dołącz do nas na Facebooku


 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: