Home Map Tel
Subskrybuj RSS

VI sesja Rady Miejskiej

26-03-2019

Zawiadamiam, że w dniu 1 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie odbędzie się VI sesja Rady Miejskiej z następującym porządkiem obrad:

 

1.          Otwarcie sesji.

2.          Przyjęcie protokołu z V sesji.

3.          Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

4.          Informacja Burmistrza z realizacji uchwał.

5.          Informacja o realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.

6.          Informacja o działalności Ochotniczych Straży Pożarnych.

7.          Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna o liczbie i kwocie dokonanych umorzeń, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających miastu i gminie Nowa Sarzyna lub jej jednostkom organizacyjnym w 2018 r.

8.          Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia VII zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Nowa Sarzyna.

9.          Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w przedmiocie powierzenia realizacji zadań własnych w zakresie przetwarzania i zagospodarowania odpadów komunalnych.

10.      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Nowa Sarzyna w 2019 roku.

11.      Podjęcie uchwały w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

12.      Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia działania w sprawie życia zbiorowego mieszkańców osiedla Kolonia wymagającego szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.

13.      Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji poparcia budowy sieci ścieżek rowerowych oraz miejsc obsługi rowerzystów na terenie miasta Nowa Sarzyna w ramach Rewitalizacji Gminy Nowa Sarzyna na lata 2016-2023.

14.      Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Sarzyna na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy.

15.      Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Sarzyna na 2019 rok.

16.      Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowa Sarzyna na lata 2019-2027.

17.      Wolne wnioski i informacje.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Kurlej

 

Dołącz do nas na Facebooku


 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: