Home Map Tel
Subskrybuj RSS

Wyniki wyborów sołeckich i osiedlowych 2019

15-04-2019

W dniu 14 kwietnia 2019 r. na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna odbyły się Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich oraz Przewodniczących Osiedli i Zarządów Osiedli. Uprawnionych do głosowania było 17 352 mieszkańców, a wydano łącznie 2 329 kart do głosowania. Frekwencja ogólna wyniosła 13,42%. Najniższą frekwencję zanotowano w Osiedlach Nr 1 i Nr 2 w Nowej Sarzynie, a najwyższą w sołectwach Łukowa i Łętownia. Wszyscy kandydaci na sołtysów, przewodniczących osiedli, członków rad sołeckich i zarządów osiedli, którzy nie mieli konkurencji, zostali wybrani, uzyskując większą liczbę głosów na tak. Nowych sołtysów wybrali mieszkańcy sołectw: Łętownia, Ruda Łańcucka, Tarnogóra i Majdan Łętowski. W pozostałych miejscowościach i osiedlach wybrani zostali dotychczasowi sołtysi i przewodniczący osiedli.

 

Osiedle nr 1 w Nowej Sarzynie (obwód głosowania nr 1)

Ilość wydanych kart

Ilość uprawnionych do głosowania

Frekwencja

44

1663

3%

Wybory na Przewodniczącego Osiedla Nr 1

Nazwisko i imię kandydata

Ilość otrzymanych głosów

 

Wybrany:

TAK

NIE

FUS Jan

35

9

TAK

Wybory do Zarządu Osiedla Nr 1

Nazwisko i imię kandydata

Ilość otrzymanych głosów

 

Wybrany:

TAK

NIE

CHARYSZ Stanisława Krystyna

21

11

TAK

FLUDA Agata

20

10

TAK

MAJDER Tomasz

26

9

TAK

WIATR Radosław Jacek

24

8

TAK

WOJTAŚ Marek Grzegorz

21

8

TAK

 

Osiedle nr 2 w Nowej Sarzynie (obwód głosowania nr 2)

Ilość wydanych kart

Ilość uprawnionych do głosowania

Frekwencja

83

2415

3%

Wybory na Przewodniczącego Osiedla Nr 2

Nazwisko i imię kandydata

Ilość otrzymanych głosów

 

Wybrany:

TAK

NIE

MISIAK Stanisław

77

6

TAK

 Wybory do Zarządu Osiedla Nr 2

Nazwisko i imię kandydata

Ilość otrzymanych głosów

 

Wybrany:

TAK

NIE

BIS Mieczysław Józef

44

27

TAK

POTACZAŁA Marian Antoni

49

22

TAK

SOŁGA Kazimierz

37

34

TAK

SROKA Stanisława

56

15

TAK

STRZELECKA Maria

57

14

TAK

 

Osiedle nr 3 w Nowej Sarzynie (obwód głosowania nr 3)

Ilość wydanych kart

Ilość uprawnionych do głosowania

Frekwencja

69

683

10%

Wybory na Przewodniczącego Osiedla Nr 3

Nazwisko i imię kandydata

Ilość otrzymanych głosów


Wybrany:

TAK

NIE

BĄK Tomasz

67

2

TAK

Wybory do Zarządu Osiedla Nr 3

Nazwisko i imię kandydata

Ilość otrzymanych głosów

Wybrany:

HAWER Piotr Mariusz

29

TAK

ŁACH Konrad Mateusz

37

TAK

RYTUBA Piotr

31

TAK

STACHNIO Krzysztof

25

NIE

SZPAK Bożena Halina

38

TAK

WITTICH Bartosz Witold

39

TAK

 

Sarzyna (obwód głosowania nr 4)

Ilość wydanych kart

Ilość uprawnionych do głosowania

Frekwencja

191

3202

6%

Wybory na Sołtysa

Nazwisko i imię kandydata

Ilość otrzymanych głosów

Wybrany:

TAK

NIE

PINDERSKI Jan

171

19

TAK

Wybory do Rady Sołeckiej

Nazwisko i imię kandydata

Ilość otrzymanych głosów

 

Wybrany:

TAK

NIE

ADAMIAK Krzysztof Sebastian

147

26

TAK

FOŁTA Ewa

101

66

TAK

GRAMATYKA Krzysztof  Franciszek

113

51

TAK

KOSTEK  Krzysztof

103

60

TAK

KULEC Stanisław

94

69

TAK

KURYLAK Janusz

122

50

TAK

ŁUCZAK Piotr Józef

94

70

TAK

PAUL Dawid

92

72

TAK

ZEBZDA Franciszek

118

50

TAK

 

Ruda Łańcucka (obwód głosowania nr 5)

Ilość wydanych kart

Ilość uprawnionych do głosowania

Frekwencja

215

717

30%

Wybory na Sołtysa

Nazwisko i imię kandydata

Ilość otrzymanych głosów

Wybrany:

GNATEK Marek

152

TAK

KIEŁBOWICZ Stanisław

62

NIE

Wybory do Rady Sołeckiej

Nazwisko i imię kandydata

Ilość otrzymanych głosów

 

Wybrany:

TAK

NIE

JANDZIŃSKA Bożena Maria

122

20

TAK

SZPUNAR Wojciech

150

11

TAK

TURCZYN Ewa

123

11

TAK

WĘGLARZ Marek Franciszek

145

10

TAK

 

Łukowa (obwód głosowania nr 6)

Ilość wydanych kart

Ilość uprawnionych do głosowania

Frekwencja

275

546

50%

Wybory na Sołtysa

Nazwisko i imię kandydata

Ilość otrzymanych głosów

Wybrany:

BAJ Edward

212

TAK

MISIAK Małgorzata

62

NIE

Wybory do Rady Sołeckiej

Nazwisko i imię kandydata

Ilość otrzymanych głosów

Wybrany:

BĄK Maria

134

TAK

FEDERKIEWICZ Stanisław

57

NIE

GRZEŚKIEWICZ Grażyna

108

TAK

KOSTEK Janusz Henryk

150

TAK

KOZYRA Małgorzata

147

TAK

SZPILA Mariusz Robert

100

NIE

 

Jelna (obwód głosowania nr 7)

Ilość wydanych kart

Ilość uprawnionych do głosowania

Frekwencja

211

1341

16%

Wybory na Sołtysa

Nazwisko i imię kandydata

Ilość otrzymanych głosów

Wybrany:

TAK

NIE

ZAWADZKI Michał

201

7

TAK

 Wybory do Rady Sołeckiej

Nazwisko i imię kandydata

Ilość otrzymanych głosów

Wybrany:

TAK

NIE

CHOJNACKI Andrzej

163

11

TAK

FIL Rafał Jan

159

5

TAK

ILASZ Piotr Wojciech

117

14

TAK

JAGIEŁŁO Artur Czesław

139

9

TAK

MIAZGA Alfred Krzysztof

136

10

TAK

MIŚ Wiesław

130

19

TAK

NICPOŃ Józef

137

11

TAK

PÓŁĆWIARTEK Mirosław Grzegorz

140

9

TAK

TUDRYN Bogusław

155

13

TAK

ZAWADZKI Henryk

138

17

TAK

 

Judaszówka (obwód głosowania nr 8)

Ilość wydanych kart

Ilość uprawnionych do głosowania

Frekwencja

51

334

15%

Wybory na Sołtysa

Nazwisko i imię kandydata

Ilość otrzymanych głosów

Wybrany:

TAK

NIE

ROMAŃSKI Jan

51

0

TAK

Wybory do Rady Sołeckiej

Nazwisko i imię kandydata

Ilość otrzymanych głosów

Wybrany:

TAK

NIE

BUSZTA Janusz

43

1

TAK

GRZYWNA Adam

42

1

TAK

KUŹNIAR Ireneusz Walenty

42

2

TAK

RYCHEL Eugeniusz

44

1

TAK

SARZYŃSKI Mirosław

43

1

TAK

SZAREK Grzegorz

45

1

TAK

TUDRYN Antoni

44

2

TAK

 

Wola Zarczycka (obwód głosowania nr 9)

Ilość wydanych kart

Ilość uprawnionych do głosowania

Frekwencja

206

3035

7%

Wybory na Sołtysa

Nazwisko i imię kandydata

Ilość otrzymanych głosów

Wybrany:

TAK

NIE

KLIMEK Władysław

154

48

TAK

Wybory do Rady Sołeckiej

Nazwisko i imię kandydata

Ilość otrzymanych głosów

Wybrany:

TAK

NIE

BANAŚ Stanisław Franciszek

57

23

TAK

FLIS Karol

59

21

TAK

FLIS Teresa

56

30

TAK

KLUDYS Józef

75

31

TAK

KURCABA Władysław

55

25

TAK

KURLEJ Agata

62

31

TAK

KURLEJ Stanisław

60

32

TAK

LINEK Paweł Mieczysław

59

24

TAK

MAŚLANKA Jan

64

32

TAK

NOWOROLNIK Daniel

45

28

TAK

OLECHOWSKI Zbigniew Paweł

46

32

TAK

PERLAK Mieczysław

54

31

TAK

SMYCZ Czesław

71

22

TAK

SZYMAŃSKA Marta Małgorzata

51

32

TAK

TURCZYN Bogdan Teodor

64

24

TAK

WOJDYŁA Damian

56

27

TAK

 

Wólka Łętowska (obwód głosowania nr 10)

Ilość wydanych kart

Ilość uprawnionych do głosowania

Frekwencja

44

476

9%

Wybory na Sołtysa

Nazwisko i imię kandydata

Ilość otrzymanych głosów

Wybrany:

TAK

NIE

SZTABA Natalia

34

10

TAK

Wybory do Rady Sołeckiej

Nazwisko i imię kandydata

Ilość otrzymanych głosów

Wybrany:

TAK

NIE

KOLANO Wiesław Władysław

36

2

TAK

KURAŚ - KAK Daniel

27

3

TAK

MISIAK Radosław

28

1

TAK

MISIAK Zbigniew Henryk

27

1

TAK

PASIAK Ewelina Maria

27

1

TAK

 

Łętownia (obwód głosowania nr 11)

Ilość wydanych kart

Ilość uprawnionych do głosowania

Frekwencja

506

1187

43%

Wybory na Sołtysa

Nazwisko i imię kandydata

Ilość otrzymanych głosów

Wybrany:

GŁUSZEK – CEBULA Anna

189

TAK

MISIAK Tadeusz

183

NIE

SŁOMIANA Anna

124

NIE

Wybory do Rady Sołeckiej

Nazwisko i imię kandydata

Ilość otrzymanych głosów

Wybrany:

CZUBAT Zbigniew Mariusz

145

NIE

CYRANA Jan

90

NIE

GŁUSZAK Andrzej Krzysztof

53

NIE

GUMIENIAK Edward Franciszek

108

NIE

GUMIENIAK Jerzy Jan

69

NIE

GUMIENIAK Leszek

92

NIE

KLOCEK Krzysztof Jan

217

TAK

KOLANO Anna

148

NIE

KOCIEŁ Grzegorz

169

TAK

KOZAK Leszek Łukasz

85

NIE

KURAŚ Paweł

207

TAK

ŁACH Stanisław

132

NIE

ŁYKO Józef

218

TAK

MADEJ Leszek Stanisław

207

TAK

PANEK Wiesław Jan

150

NIE

PERLAK Beata Maria

178

TAK

PIERÓG Lesław Jan

170

TAK

RUP Jan

82

NIE

STALICA Wojciech

148

NIE

ŚLIŻ Rafał Andrzej

227

TAK

WOJDYŁA Krzysztof Eugeniusz

168

NIE

WRAGA Zbigniew

217

TAK

ZYBURA Krzysztof Stanisław

275

TAK

 

Majdan Łętowski (obwód głosowania nr 12)

Ilość wydanych kart

Ilość uprawnionych do głosowania

Frekwencja

91

573

16%

Wybory na Sołtysa

Nazwisko i imię kandydata

Ilość otrzymanych głosów

Wybrany:

TAK

NIE

KLOCEK Lucyna Barbara

79

10

TAK

Wybory do Rady Sołeckiej

Nazwisko i imię kandydata

Ilość otrzymanych głosów

Wybrany:

TAK

NIE

BIEŃKOWSKI Stanisław

61

17

TAK

KLOCEK Teresa

74

2

TAK

KUSIAK Adam Stanisław

71

5

TAK

MIERZWA Antoni

70

3

TAK

SZELIGA Natalia

66

9

TAK

WOJDYŁA Jan

69

7

TAK

 

Tarnogóra (obwód głosowania nr 13)

Ilość wydanych kart

Ilość uprawnionych do głosowania

Frekwencja

248

707

35%

Wybory na Sołtysa

Nazwisko i imię kandydata

Ilość otrzymanych głosów

Wybrany:

GAŁDYŚ Jan Emil

124

TAK

MACZUGA Jan Tadeusz

118

NIE

Wybory do Rady Sołeckiej

Nazwisko i imię kandydata

Ilość otrzymanych głosów

Wybrany:

GAŁDYŚ Krzysztof Jan

86

NIE

GRAB  Barbara

96

TAK

JAKUBOWSKI Stanisław

116

TAK

KAK Edward

140

TAK

KOCZOT Jan

130

TAK

ŁACHMAN Jan Józef

47

NIE

OLKO Adam Walenty

139

TAK

PÓŁĆWIARTEK Franciszek

80

NIE

RUSIECKI Andrzej

121

TAK

SZTABA Władysław

121

TAK

ZALOT Józef

90

TAK

ZARZYCKA Justyna Anna

99

TAK

 

Łętownia - Gościniec (obwód głosowania nr 14)

Ilość wydanych kart

Ilość uprawnionych do głosowania

Frekwencja

95

473

20%

Wybory na Sołtysa

Nazwisko i imię kandydata

Ilość otrzymanych głosów

Wybrany:

TAK

NIE

WILK Franciszek

82

8

TAK

Wybory do Rady Sołeckiej

Nazwisko i imię kandydata

Ilość otrzymanych głosów

Wybrany:

TAK

NIE

BARAN Mirosław

67

4

TAK

BOLKA Czesław

64

10

TAK

ŁYKO Izabela

66

7

TAK

ŁYKO Krzysztof

58

15

TAK

STAŃKO Józef

67

7

TAK

ZYBURA Józef

70

4

TAK

 


Dołącz do nas na Facebooku


 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: