Home Map Tel
Subskrybuj RSS

VII sesja Rady Miejskiej

24-04-2019

Zawiadamiam, że w dniu 29 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie odbędzie się VII sesja Rady Miejskiej z następującym porządkiem obrad:

1.     Otwarcie sesji.

2.     Przyjęcie protokołu z VI sesji.

3.     Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

4.     Informacja Burmistrza z realizacji uchwał.

5.     Wręczenie Sołtysom i Przewodniczącym Osiedli aktów wyboru.

6.     Ocena zasobów pomocy społecznej.

7.     Problematyka związana z bezrobociem na terenie Miasta i Gminy.

8.     Problematyka realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu za rok 2018.

9.     Informacja z realizacji „Programu współpracy Miasta i Gminy Nowa Sarzyna z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 r.”

10.   Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Judaszówka 1”.

 

11.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Baranówka 1”.

 

12.  Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.

 

13.  Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

14.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

 

15.   Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Sarzyna na 2019 rok.

 

16.  Wolne wnioski i informacje.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Kurlej

 

Dołącz do nas na Facebooku


 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: