Home Map Tel
Subskrybuj RSS

Transmisja na żywo obrad VIII sesji Rady Miejskiej

28-05-2019

Transmisja na żywo VIII sesji Rady Miejskiej. Zapraszamy o godz. 17:00! 

 

 

Program sesji:

 

1.     Otwarcie sesji.

 

2.     Przyjęcie protokołu z VII sesji.

 

3.     Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

 

4.     Informacja Burmistrza z realizacji uchwał.

 

5.     Informacja o działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Sarzynie.

 

6.     Informacja Burmistrza nt. udziału Miasta i Gminy Nowa Sarzyna w stowarzyszeniach i związkach międzygminnych.

 

7.     Sprawozdanie z realizacji w latach 2017-2018 Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Nowa Sarzyna na lata 2017 – 2020.

 

8.     Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowa Sarzyna oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.

9.     Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia, w odniesieniu do jednostek organizacyjnych gminy zaliczanych do sektora finansów publicznych, jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi.

10. Podjęcie uchwały w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto i Gminę Nowa Sarzyna.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2019 r.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Sarzyna na 2019 rok.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowa Sarzyna na lata 2019-2026.

 

14. Wolne wnioski i informacje.


Dołącz do nas na Facebooku


 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: