Home Map Tel
Subskrybuj RSS

Konsultacje społeczne

28-05-2019

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna zaprasza zainteresowanych mieszkańców do ogólnogminnych konsultacji społecznych, których przedmiotem jest projekt „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Mieście i Gminie Nowa Sarzyna na lata 2016-2020” (aktualizacja Programu).

Konsultacje polegać będą na udostępnieniu mieszkańcom treści w/w projektu:

  1. na stronie internetowej: www.nowasarzyna.eu, www.mgops.nowasarzyna.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej;
  2. wyłożeniu projektu Programu w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie (pok. 13) w godzinach urzędowania.

 

Termin konsultacji: od 05 czerwca 2019 r. do 12 czerwca 2019 r.
 

Wzór formularza konsultacyjnego dostępny będzie:

  1. na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy, MGOPS w Nowej Sarzynie;
  2. w Biuletynie Informacji Publicznej;
  3. w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie (pok. 17).

 

Formularz zawierający opinie, propozycje i uwagi mieszkańców należy składać do dnia 12 czerwca 2019 r.:

  1. osobiście w Sekretariacie (pok. 13) MGOPS w Nowej Sarzynie;
  2. drogą pocztową na adres: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Łukasiewicza 2, 37 – 310 Nowa Sarzyna z dopiskiem „Konsultacje Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Mieście i Gminie Nowa Sarzyna na lata 2016-2020” (aktualizacja Programu);
  3. drogą elektroniczną na adres e-mail: mgops@nowasarzyna.eu.

 

Wyniki konsultacji zamieszczone będą na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy, MGOPS w Nowej Sarzynie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, nie później niż 30 dni od zakończenia konsultacji. 
 

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna nr 42/2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Mieście i Gminie Nowa Sarzyna na lata 2016 - 2020 (aktualizacja Programu)

Dołącz do nas na Facebooku


 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: