Home Map Tel
Subskrybuj RSS

Rodzina 500+ w nowej formule. Jak złożyć wniosek online?

02-07-2019

1 lipca weszła w życie nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, która wprowadza zmiany w programie Rodzina 500+. Od lipca świadczenie wychowawcze przysługiwać będzie na każde dziecko, bez względu na dochody rodziny. Żeby otrzymać wsparcie należy złożyć wniosek. Można to już zrobić – za pośrednictwem internetu – od 1 lipca.

Wnioski można  składać  od  1  lipca  2019  r.  online  przez portal Emp@tia, kanały bankowości elektronicznej lub przez portal PUE ZUS.

  • Rolą banku jest umożliwienie złożenia wniosku. Nie będzie on weryfikował danych, ani prowadził dalszych działań w zakresie obsługi wniosków. Weryfikacja wniosku i decyzja o przyznaniu świadczenia wychowawczego to zadanie gminy, do której wniosek został złożony.

Lista banków, które umożliwiają złożenie wniosku o 500+ przez swoje serwisy

  • Emp@tia to kanał komunikacji obywateli z administracją publiczną. System umożliwia składanie wniosków przez internet m.in. o: przyznanie pomocy społecznej, zasiłek rodzinny i dodatki do niego, becikowe, zasiłek pielęgnacyjny. Za pośrednictwem Emp@tii możemy złożyć wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego z tytułu programu Rodzina 500+ oraz o świadczenie dobry start.

Sprawdź, jak złożyć wniosek o „Rodzina 500 plus” online przez empatia.mrpips.gov.pl

  • Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych daje możliwość łatwego generowania i przesyłania drogą elektroniczną dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych oraz różnego typu pism i wniosków. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ZUS jest jedną z instytucji, która umożliwi złożenie wniosku elektronicznego o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

Warto przypomnieć, że możliwość złożenia wniosku o przyznanie świadczenia będzie również możliwe w tradycyjny sposób – podczas wizyty w urzędzie lub za pośrednictwem poczty. Nabór wniosków tradycyjną drogą ruszy od 1 sierpnia.

Rodzicu, zapamiętaj!

Rodzice powinni pamiętać, że złożenie wniosku do końca września gwarantuje im przyznanie świadczenia z wyrównaniem od lipca. Jeśli rodzic złoży wniosek dopiero w październiku, świadczenie zostanie przyznane od października czyli od miesiąca złożenia wniosku.

Rodzice,  którzy  mają  obecnie  przyznane  do  30  września  2019   roku   świadczenie   wychowawcze   na   drugie   i   kolejne   dzieci,  składają  od  1  lipca  2019  roku  jeden  wspólny  wniosek  o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. Na  podstawie  takiego  wniosku  od  1  lipca  2019  roku zostanie  im przyznane prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które  obecnie  nie  pobierają  świadczenia  wychowawczego),  natomiast  od  1  października  2019  roku na  pozostałe  dzieci  (na  które świadczenia są już przyznane do końca września.)

7 pytań i odpowiedzi o "Rodzina 500+" na nowych zasadach.

źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina

 

INFORMACJA MGOPS W NOWEJ SARZYNIE

 

Od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze 500+ będzie przysłu-giwało wszystkim dzieciom do 18. roku życia, bez względu na dochód w  rodzinie.
Wniosek będzie można złożyć przez Internet. Posłużą do tego takie portale jak: Emp@tia, ePUAP, ZUS PUE, czy bankowość elektroniczna.
Druki wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ będą wydawane od dnia 22 lipca 2019 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku  Pomocy  Społecznej  w  Nowej  Sarzynie.
Od 1 sierpnia, wnioski o świadczenie 500 plus będzie można złożyć w Miejsko–Gminnym  Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie, w Sekcji Realizacji Świadczeń Sprawozdawczości i Analiz, ul. Łukasiewicza 2. Zrobić można to  osobiście lub przesłać wniosek pocztą.

Kiedy rodzina otrzyma wsparcie?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu 2019 r., świad-czenie wychowawcze 500+ zostanie wypłacone do 31.10. 2019 r.
W przypadku wniosków złożonych we wrześniu 2019 r., świadczenie wychowawcze 500+  zostanie wypłacone do 30.11. 2019 r.
W przypadku wniosków złożonych w październiku 2019 r., świadcze-nie wychowawcze 500+  zostanie wypłacone do 31.12. 2019 r.
W przypadku wniosków złożonych w listopadzie 2019 r., świadczenie wychowawcze 500+ zostanie wypłacone do 31.01. 2020 r.
W przypadku wniosków złożonych w grudniu 2019 r., świadczenie wychowawcze 500+ zostanie wypłacone do 29.02. 2020 r.

Dołącz do nas na Facebooku


 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: