Home Map Tel
Subskrybuj RSS

Nie ukończyłeś 29 roku życia i nie pracujesz? Zwiększ swoje szanse na zatrudnienie

12-07-2019

 

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku informuje, że w okresie 01.01.2019r. - 31.12.2020r. realizuje projekt pt. „AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE LEŻAJSKIM (IV)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Poddziałanie 1.1.2

 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Cel projektu: Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).


Kto może skorzystać z projektu?

Uczestnikami projektu mogą zostać kobiety i mężczyźni w wieku 18-29 lat (tj. do dnia poprzedzającego ukończenie 30 r.ż.) zarejestrowane w PUP Leżajsk jako bezrobotne (w tym: osoby z niepełnosprawnościami posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz osoby długotrwale bezrobotne) spełniające łącznie niżej wymienione warunki uczestnictwa w projekcie:

  • osoby, które nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym (tzn: kształcenie w trybie dziennym),
  • osoby, które w okresie ostatnich 4 tygodni nie brały udziału w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych,
  • osoby do 25 roku życia, mogą zostać uczestnikami projektu wyłącznie w okresie do 4 m-cy od daty ostatniej rejestracji.

 

Projekt również zapewnia możliwość udziału byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO oraz współpracuje w tym zakresie z działającymi na obszarze realizacji projektu instytucjami pomocy i integracji społecznej.

 

W ramach projektu realizowane są następujące formy wsparcia:

  • indywidualne poradnictwo zawodowe (przewidziane dla wszystkich uczestników projektu);
  • staż 6 m-cy (nabór ciągły do wyczerpania środków finansowych w ramach projektu); 
  • bon na zasiedlenie (nabór ciągły do wyczerpania środków finansowych w ramach projektu);
  • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (nabór ciągły do wyczerpania środków finansowych w ramach projektu).

 

Szczegółowe informacje:

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku

ul. Mickiewicza 56, 37-300 Leżajsk

Biuro projektu – pok. 5, tel. 17 240 67 28

Staże - pok. 21, tel. 17 242 73 73 wew. 42

Bon na zasiedlenie -  pok. 26, tel. 17 242 73 73 wew. 39

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – pok.17, tel. 17 242 73 73 wew. 32

 

Informacje o realizacji projektu oraz o formach wsparcia znajdują się na stronie internetowej Urzędu: http://lezajsk.praca.gov.pl w zakładce Rynek pracy Programy aktywizacyjne i projekty urzędu, na podstronie projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (IV)” http://lezajsk.praca.gov.pl/-aktywizacja-osob-mlodych-pozostajacych-bez-pracy-w-powiecie-lezajskim-iv-

 

Dołącz do nas na Facebooku


 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: