Home Map Tel

Transmisja na żywo obrad XII sesji Rady Miejskiej

26-08-2019

Transmisja na żywo XII sesji Rady Miejskiej. Zapraszamy o godz. 16:00!

 

 

Porządek obrad:

 

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołów z X i XI sesji.

3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

4. Informacja Burmistrza z realizacji uchwał.

5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna.

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna.

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowa Sarzyna.

8.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego kierowania osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Leżajsk do prowadzonego przez Miasto i Gminę Nowa Sarzyna Środowiskowego Domu Samopomocy w Sarzynie.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego kierowania osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem do prowadzonego przez Miasto i Gminę Nowa Sarzyna Środowiskowego Domu Samopomocy w Sarzynie.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna z Lokalnego Funduszu Pożyczkowego „Samorządowa Polska” Nowa Sarzyna Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Sarzynie poprzez zbycie w drodze sprzedaży wszystkich udziałów przysługujących Miastu i Gminie na rzecz Centrum Operacyjnego „Senior 2030” S.A. z siedzibą w Warszawie.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2019 r.
13. 
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Sarzyna na 2019 rok.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowa Sarzyna na lata 2019-2026.

15. Wolne wnioski i informacje.


Dołącz do nas na Facebooku

Subskrybuj RSS

 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: