Home Map Tel

XIII sesja Rady Miejskiej

25-09-2019

Zawiadamiam, że w dniu 30 września 2019 r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie odbędzie się XIII sesja Rady Miejskiej z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie sesji.

2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

3. Informacja Burmistrza z realizacji uchwał.

4. Podziękowanie Panu Jerzemu Paulowi – Posłowi na Sejm RP za współpracę, pomoc i zaangażowanie w realizację wielu przedsięwzięć na terenie gminy Nowa Sarzyna.

5. Informacja o działalności Ośrodka Kultury w Nowej Sarzynie.

6. Informacja o działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej.

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze nauczycieli.

8. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nowej Sarzynie.

9. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia I Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Sarzynie.

10. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowa Sarzyna na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowa Sarzyna na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Nowa Sarzyna na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowa Sarzyna na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowa Sarzyna na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy.

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowa Sarzyna na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy.

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Łętownia na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy.

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Łętownia na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy.

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wola Zarczycka na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy.

20. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2019 r.

21. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2019 r.

22. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2019 r.

23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leżajskiemu.

24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Leżajskiemu na realizację zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1238 R w miejscowości Wola Zarczycka”.

25. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Sarzyna na 2019 rok.

 

 

26. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowa Sarzyna na lata 2019-2026..

27. Wolne wnioski i informacje.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Kurlej

Dołącz do nas na Facebooku

Subskrybuj RSS

 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: