Home Map Tel
Subskrybuj RSS

Gminna koalicja dla Niepodległej w projekcie „Nowosarzyńskie drogi do wolności”

27-09-2019

 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sarzyna, we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Nowa Sarzyna oraz szkołami podstawowymi realizuje projekt, który uzyskał dofinansowanie z Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”.
Celem projektu jest upowszechnienie wśród młodych ludzi naszej gminy historii i dorobku kulturowego poszczególnych miejscowości, a przez to wzmocnienie poczucia tożsamości narodowej i przynależności do swoich małych ojczyzn. Projekt przebiegał będzie w trzech blokach tematycznych: 100 lat wolności, 100 lat codzienności i 100 lat smaków. W ramach działań projektowych opracowane zostaną m.in. gry terenowe i oznaczone miejsca, aby rozpropagować wiedzę o lokalnych wydarzeniach historycznych. Częścią projektu są również zajęcia fotograficzne, gdzie obok fotografowania uczniowie nauczą się obróbki starych zdjęć i wykonają autorskie foto-kolaże, z których utworzone zostaną wystawy. Fotografie stanowić będą również inspirację dla prac literackich, które powstaną w ramach gminnego konkurs. Uwieńczeniem działań projektowych będą imprezy patriotyczne z degustacją regionalnych potraw oraz wspólnym śpiewem pieśni patriotycznych.

 

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”


Dołącz do nas na Facebooku


 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: