Home Map Tel
Subskrybuj RSS

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

10-10-2019

Na podstawie Zarządzenia Nr 84/2019 Burmistrza Miasta i Gminy  Nowa Sarzyna z dnia 7 października 2019 r. informuje się o przeprowadzeniu konsultacji dotyczących projektu „Programu współpracy Miasta i Gminy Nowa Sarzyna z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”.

 

I. Przedmiot konsultacji:
Projekt „Programu współpracy Miasta i Gminy Nowa Sarzyna z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”.

 

II. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:
Termin prowadzenia konsultacji społecznych określa się w dniach od 15.10.2019 r. do 30.10.2019 r.

 

III. Uczestnicy:
Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2019 r. poz. 688 z późn. zm.)  mające siedzibę na terenie  Miasta i Gminy Nowa Sarzyna i prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w ustawie.

 

IV. Jednostka właściwa do przeprowadzenia konsultacji:
Urząd Miasta i Gminy Nowa Sarzyna
ul. Kopernika 1
37 – 310 Nowa Sarzyna
Osobą odpowiedzialną za przygotowanie konsultacji, udzielanie wyjaśnień i przyjmowanie opinii  jest:
Piotr Sowa.- pok. 301, III piętro. tel. (17) 241 31 77 wew. 301.

 

V. Sposób wnoszenia uwag i opinii:
Konsultacje zostaną przeprowadzone z zastosowaniem arkuszy formularza konsultacyjnego (do pobrania poniżej), za pośrednictwem strony internetowej Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie poprzez specjalnie utworzony adres poczty elektronicznej: .

 

Dołącz do nas na Facebooku


 
Copyright (c) 2008 www.nowasarzyna.eu
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, 37-310 Nowa Sarzyna, ul.Mikołaja Kopernika 1
tel.: (17) 24 13 177, fax: (17) 24 13 111
umig@nowasarzyna.eu
Realizacja: Ideo
powered by: